รายชื่อวัดในเขตปกครองคณะสงฆ์ จ.สุราษฎร์ธานี ภาค ๑๖
(ทั้ง ๒ นิกาย)
โดย พระมหาบุญโฮม ปริปุณฺณสีโล วัดท่าไทร ต.ท่าทองใหม่ อ.กาญจนดิษฐ์ จ.สุราษฎร์ธานี ๘๔๒๙๐
ชื่อวัด
ประเภท
นิกาย
ที่ตั้ง
อำเภอ
จังหวัด
รหัสไปรษณีย์
1
กลาง
วัดราษฎร์
มหานิกาย
ต.ตลาด เมือง สุราษฎร์ธานี
84000
2
ไตรธรรมาราม
พระอารามหลวง
มหานิกาย
ต.ตลาด เมือง สุราษฎร์ธานี
84000
3
ไทร
วัดราษฎร์
มหานิกาย
ต.ตลาด เมือง สุราษฎร์ธานี
84000
4
ธรรมบูชา
พระอารามหลวง
ธรรมยุต
ต.ตลาด เมือง สุราษฎร์ธานี
84000
5
พระโยค
วัดราษฎร์
มหานิกาย
ต.ตลาด เมือง สุราษฎร์ธานี
84000
6
พัฒนาราม
พระอารามหลวง
มหานิกาย
ต.ตลาด เมือง สุราษฎร์ธานี
84000
7
โพธาวาส
วัดราษฎร์
มหานิกาย
ต.ตลาด เมือง สุราษฎร์ธานี
84000
8
กลางใหม่
วัดราษฎร์
มหานิกาย
ม.๒  ต.มะขามเตี้ย เมือง สุราษฎร์ธานี
84000
9
นิคมธรรมาราม
วัดราษฎร์
มหานิกาย
ม. ๖ ต.มะขามเตี้ย เมือง สุราษฎร์ธานี
84000
10
สามัคคีผดุงพันธุ์
วัดราษฎร์
ธรรมยุต
ม.๔ ต.มะขามเตี้ย เมือง สุราษฎร์ธานี
84000
11
สารวนาราม
วัดราษฎร์
ธรรมยุต
ม. ๕ ต.มะขามเตี้ย เมือง สุราษฎร์ธานี
84000
12
หน้าเมือง
วัดราษฎร์
มหานิกาย
ม. ๒ ต.มะขามเตี้ย เมือง สุราษฎร์ธานี
84000
13
บ้านใหม่พัฒนา
วัดราษฎร์
มหานิกาย
ม. ๖ ต.วัดประดู่ เมือง สุราษฎร์ธานี
84000
14
มะปริง
วัดราษฎร์
มหานิกาย
ม. ๔ ต.วัดประดู่ เมือง สุราษฎร์ธานี
84000
15
สมหวัง
วัดราษฎร์
มหานิกาย
ม.๘ สมหวัง ต.วัดประดู่ เมือง สุราษฎร์ธานี
84000
16
สุนทรนิวาส
วัดราษฎร์
มหานิกาย
ม. ๓ ต.วัดประดู่ เมือง สุราษฎร์ธานี
84000
17
ควนยูง
วัดราษฎร์
มหานิกาย
ม. ๔ ต.ขุนทะเล เมือง สุราษฎร์ธานี
84000
18
ซอย ๑๐
วัดราษฎร์
มหานิกาย
ม.๕ ต.ขุนทะเล เมือง สุราษฎร์ธานี
84000
19
ท่าอู่
วัดราษฎร์
มหานิกาย
ม. ๒ ต.ขุนทะเล เมือง สุราษฎร์ธานี
84000
20
ศานติไมตรี
วัดราษฎร์
มหานิกาย
ม. ๔ บ้านซอย 8 ต.ขุนทะเล เมือง สุราษฎร์ธานี
84000
21
บางใบไม้
วัดราษฎร์
มหานิกาย
ม. ๓ ต.บางใบไม้ เมือง สุราษฎร์ธานี
84000
22
บางขยาราม
วัดราษฎร์
มหานิกาย
ม. ๑ ต.บางชนะ เมือง สุราษฎร์ธานี
84000
23
ประสิทธาราม
วัดราษฎร์
มหานิกาย
ม. ๒ ต.บางชนะ เมือง สุราษฎร์ธานี
84000
24
ธาราวดี
วัดราษฎร์
มหานิกาย
ม. ๘ ต.คลองน้อย เมือง สุราษฎร์ธานี
84000
25
บุญบันเทิง
วัดราษฎร์
มหานิกาย
ม. ๒ ต.คลองน้อย เมือง สุราษฎร์ธานี
84000
26
ชลธาร
วัดราษฎร์
มหานิกาย
ม. ๒ ต.บางไทร เมือง สุราษฎร์ธานี
84000
27
บางกล้วย
วัดราษฎร์
ธรรมยุต
ม. ๓ ต.บางไทร เมือง สุราษฎร์ธานี
84000
28
โชติการาม
วัดราษฎร์
มหานิกาย
ม. ๑ ต.บางโพธิ์ เมือง สุราษฎร์ธานี
84000
29
ท่าทองใหม่
วัดราษฎร์
มหานิกาย
ม. ๔ ต.บางกุ้ง เมือง สุราษฎร์ธานี
84000
30
โพธิ์นิมิต
วัดราษฎร์
มหานิกาย
ม. ๑ ต.บางกุ้ง เมือง สุราษฎร์ธานี
84000
31
โพหวาย
วัดราษฎร์
มหานิกาย
ม. ๕ ต.บางกุ้ง เมือง สุราษฎร์ธานี
84000
32
แหลมทอง
วัดราษฎร์
มหานิกาย
ม. ๓ ต.คลองฉนาก เมือง สุราษฎร์ธานี
84000
33
ภูธรอุทิศสิทธาราม
วัดราษฎร์
มหานิกาย
ม.8  ต.ขุนทะเล เมือง สุราษฎร์ธานี
84100
34
โพธิ์ปักษ์
วัดราษฎร์
มหานิกาย
ม.6  ต.วัดประดู่ เมือง สุราษฎร์ธานี
84000
35
พุทธบูชา
วัดราษฎร์
มหานิกาย
ม.7  ต.มะขามเตี้ย เมือง สุราษฎร์ธานี
84000
36
วิภาวดีกาญจนา
วัดราษฎร์
ธรรมยุต
ม.4  ต.มะขามเตี้ย เมือง สุราษฎร์ธานี
84000
37
ท่าไทร
วัดราษฎร์
มหานิกาย
ม. ๒ ต.ท่าทองใหม่ กาญจนดิษฐ์ สุราษฎร์ธานี
84290
38
เขาพระนิ่ม
วัดราษฎร์
มหานิกาย
ม. ๑ ต.ท่าทอง กาญจนดิษฐ์ สุราษฎร์ธานี
84160
39
จันทาวาส
วัดราษฎร์
มหานิกาย
ม. ๓ ต.ท่าทอง กาญจนดิษฐ์ สุราษฎร์ธานี
84160
40
ดอนยาง
วัดราษฎร์
มหานิกาย
ม. ๗ ต.ท่าทอง กาญจนดิษฐ์ สุราษฎร์ธานี
84160
41
ดอนสน
วัดราษฎร์
มหานิกาย
ม.๔ ดอนสน ต.ท่าทอง กาญจนดิษฐ์ สุราษฎร์ธานี
84160
42
ประสพ
วัดราษฎร์
มหานิกาย
ม. ๔ ต.ท่าทอง กาญจนดิษฐ์ สุราษฎร์ธานี
84160
43
กรวด
วัดราษฎร์
มหานิกาย
ม.๘ หนองสวน ต.กะแดะ กาญจนดิษฐ์ สุราษฎร์ธานี
84160
44
กาญจนาราม
วัดราษฎร์
ธรรมยุต
ม. ๑ ต.กะแดะ กาญจนดิษฐ์ สุราษฎร์ธานี
84160
45
ดอนยา
วัดราษฎร์
มหานิกาย
ม. ๒ ต.กะแดะ กาญจนดิษฐ์ สุราษฎร์ธานี
84160
46
ถนนสุวรรณประดิษฐ์
วัดราษฎร์
มหานิกาย
ม. ๓ ต.กะแดะ กาญจนดิษฐ์ สุราษฎร์ธานี
84160
47
สนธิ์
วัดราษฎร์
มหานิกาย
ม. ๔ ต.กะแดะ กาญจนดิษฐ์ สุราษฎร์ธานี
84160
48
เขาแก้ว
วัดราษฎร์
มหานิกาย
ม. ๑ ต.ทุ่งกง กาญจนดิษฐ์ สุราษฎร์ธานี
84290
49
เขาชานาราม
วัดราษฎร์
มหานิกาย
ม. ๕ ต.ทุ่งกง กาญจนดิษฐ์ สุราษฎร์ธานี
84290
50
ทุ่งกง
วัดราษฎร์
มหานิกาย
ม. ๓ ต.ทุ่งกง กาญจนดิษฐ์ สุราษฎร์ธานี
84290
51
เขานางเภา
วัดราษฎร์
มหานิกาย
ม. ๑ ต.กรูด กาญจนดิษฐ์ สุราษฎร์ธานี
84160
52
สำนักไฟ
วัดราษฎร์
มหานิกาย
ม. ๑ ต.กรูด กาญจนดิษฐ์ สุราษฎร์ธานี
84160
53
กงตาก
วัดราษฎร์
มหานิกาย
ม. ๔ ต.ช้างซ้าย กาญจนดิษฐ์ สุราษฎร์ธานี
84160
54
ปากคู
วัดราษฎร์
มหานิกาย
ม.๑ ต.ช้างซ้าย กาญจนดิษฐ์ สุราษฎร์ธานี
84160
55
พ่วง
วัดราษฎร์
มหานิกาย
ม.๕ ต.พลายวาส กาญจนดิษฐ์ สุราษฎร์ธานี
84160
56
คงคาล้อม
วัดราษฎร์
มหานิกาย
ม. ๓ ต.ป่าร่อน กาญจนดิษฐ์ สุราษฎร์ธานี
84160
57
วังไทร
วัดราษฎร์
มหานิกาย
ม. ๑ ต.ป่าร่อน กาญจนดิษฐ์ สุราษฎร์ธานี
84160
58
นิกรประสาท
วัดราษฎร์
ธรรมยุต
ม. ๒ ต.ตะเคียนทอง กาญจนดิษฐ์ สุราษฎร์ธานี
84160
59
วชิรประดิษฐ์
วัดราษฎร์
มหานิกาย
ม. ๔ ต.ตะเคียนทอง กาญจนดิษฐ์ สุราษฎร์ธานี
84160
60
แสงประดิษฐ์
วัดราษฎร์
มหานิกาย
ม. ๖ ต.ตะเคียนทอง กาญจนดิษฐ์ สุราษฎร์ธานี
84160
61
เขากุมแป
วัดราษฎร์
ธรรมยุต
ม. ๖ ต.ช้างขวา กาญจนดิษฐ์ สุราษฎร์ธานี
84160
62
คูหา
วัดราษฎร์
มหานิกาย
ม. ๑ ต.ช้างขวา กาญจนดิษฐ์ สุราษฎร์ธานี
84160
63
ยางหมู่
วัดราษฎร์
มหานิกาย
ม. ๗ ต.ช้างขวา กาญจนดิษฐ์ สุราษฎร์ธานี
84160
64
หัวหมาก
วัดราษฎร์
ธรรมยุต
ม.๕ ต.ช้างขวา กาญจนดิษฐ์ สุราษฎร์ธานี
84160
65
เขาถ้ำธรรมอุทัย
วัดราษฎร์
มหานิกาย
ม. ๑ ต.ท่าอุแท กาญจนดิษฐ์ สุราษฎร์ธานี
84160
66
บ้านใน
วัดราษฎร์
มหานิกาย
ม. ๕ ต.ท่าอุแท กาญจนดิษฐ์ สุราษฎร์ธานี
84160
67
พระพุทธบาทศรีสุราษฎร์
วัดราษฎร์
มหานิกาย
ม. ๑ ต.ท่าอุแท กาญจนดิษฐ์ สุราษฎร์ธานี
84160
68
นางห้า
วัดราษฎร์
มหานิกาย
ม.1 ต.ช้างขวา กาญจนดิษฐ์ สุราษฎร์ธานี
84160
69
อุทยาราม
วัดราษฎร์
มหานิกาย
ม. ๒ ต.ท่าอุแท กาญจนดิษฐ์ สุราษฎร์ธานี
84160
70
เขาสุวรรณประดิษฐ์
วัดราษฎร์
มหานิกาย
ม. ๕ ต.ดอนสัก ดอนสัก สุราษฎร์ธานี
84220
71
ดอนสัก
วัดราษฎร์
มหานิกาย
ม. ๒ ต.ดอนสัก ดอนสัก สุราษฎร์ธานี
84220
72
ท้องอ่าว
วัดราษฎร์
มหานิกาย
ม. ๖ ต.ดอนสัก ดอนสัก สุราษฎร์ธานี
84220
73
นางกำ
วัดราษฎร์
มหานิกาย
ม. ๑๐ ต.ดอนสัก ดอนสัก สุราษฎร์ธานี
84220
74
นาตาดี
วัดราษฎร์
มหานิกาย
ม.๑ นาตาดี ต.ดอนสัก ดอนสัก สุราษฎร์ธานี
84220
75
วิสุทธิชลาราม
วัดราษฎร์
มหานิกาย
ม. ๘ ต.ดอนสัก ดอนสัก สุราษฎร์ธานี
84220
76
ชลคราม
วัดราษฎร์
มหานิกาย
ม. ๒ ต.ชลคราม ดอนสัก สุราษฎร์ธานี
84220
77
นทีวัฒนาราม
วัดราษฎร์
มหานิกาย
ม. ๑ ต.ชลคราม ดอนสัก สุราษฎร์ธานี
84220
78
เนาวรัตนาราม
วัดราษฎร์
มหานิกาย
ม. ๕ ต.ชลคราม ดอนสัก สุราษฎร์ธานี
84220
79
นอก
วัดราษฎร์
มหานิกาย
ม. ๒ ต.ไชยคราม ดอนสัก สุราษฎร์ธานี
84220
80
สุคนธาราม
วัดราษฎร์
มหานิกาย
ม. ๓ ต.ไชยคราม ดอนสัก สุราษฎร์ธานี
84220
81
คีรีวง
วัดราษฎร์
มหานิกาย
ม. ๒ ต.ปากแพรก ดอนสัก สุราษฎร์ธานี
84220
82
คอกช้าง
วัดราษฎร์
มหานิกาย
ม.5  ต.ปากแพรก ดอนสัก สุราษฎร์ธานี
84220
83
คงคาราม
วัดราษฎร์
มหานิกาย
ม. ๒ ต.อ่างทอง เกาะสมุย สุราษฎร์ธานี
84140
84
แจ้ง
วัดราษฎร์
มหานิกาย
ม. ๓ ต.อ่างทอง เกาะสมุย สุราษฎร์ธานี
84140
85
ศรีทวีป
วัดราษฎร์
มหานิกาย
ม. ๕ ต.อ่างทอง เกาะสมุย สุราษฎร์ธานี
84140
86
นาราเจริญสุข
วัดราษฎร์
มหานิกาย
ม. ๒ ต.ลิปะน้อย เกาะสมุย สุราษฎร์ธานี
84140
87
สมุทราราม
วัดราษฎร์
มหานิกาย
ม. ๓ ต.ลิปะน้อย เกาะสมุย สุราษฎร์ธานี
84140
88
คีรีมาส
วัดราษฎร์
มหานิกาย
ม. ๔ ต.ตลิ่งงาม เกาะสมุย สุราษฎร์ธานี
84140
89
คีรีวงการาม
วัดราษฎร์
มหานิกาย
ม. ๓ ต.ตลิ่งงาม เกาะสมุย สุราษฎร์ธานี
84140
90
สระเกศ
วัดราษฎร์
มหานิกาย
ม. ๑ ต.ตลิ่งงาม เกาะสมุย สุราษฎร์ธานี
84140
91
สันติวราราม
วัดราษฎร์
มหานิกาย
ม. ๕ ต.ตลิ่งงาม เกาะสมุย สุราษฎร์ธานี
84140
92
คุณาราม
วัดราษฎร์
มหานิกาย
ม. ๕ ต.หน้าเมือง เกาะสมุย สุราษฎร์ธานี
84140
93
ประเดิม
วัดราษฎร์
มหานิกาย
ม. ๑ ต.หน้าเมือง เกาะสมุย สุราษฎร์ธานี
84140
94
ละไม
วัดราษฎร์
มหานิกาย
ม. ๖ ต.มะเร็ต เกาะสมุย สุราษฎร์ธานี
84140
95
สำเร็จ
วัดราษฎร์
มหานิกาย
ม. ๕ ต.มะเร็ต เกาะสมุย สุราษฎร์ธานี
84140
96
บ่อพุทธาราม
วัดราษฎร์
มหานิกาย
ม. ๑ ต.บ่อผุด เกาะสมุย สุราษฎร์ธานี
84320
97
บางรักษ์
วัดราษฎร์
มหานิกาย
ม.๔ บางรักษ์ ต.บ่อผุด เกาะสมุย สุราษฎร์ธานี
84320
98
บุณฑริการาม
วัดราษฎร์
มหานิกาย
ม. ๒ ต.บ่อผุด เกาะสมุย สุราษฎร์ธานี
84320
99
สว่างอารมณ์
วัดราษฎร์
มหานิกาย
ม. ๖ ต.บ่อผุด เกาะสมุย สุราษฎร์ธานี
84320
100
แหลมสุวรรณาราม
วัดราษฎร์
มหานิกาย
ม. ๕ ต.บ่อผุด เกาะสมุย สุราษฎร์ธานี
84320
101
ภูเขาทอง
วัดราษฎร์
มหานิกาย
ม. ๑ ต.แม่น้ำ เกาะสมุย สุราษฎร์ธานี
84140
102
หน้าพลาน
วัดราษฎร์
มหานิกาย
ม.๔ ดอนทราย ต.แม่น้ำ เกาะสมุย สุราษฎร์ธานี
84140
103
วัดราชธรรมาราม
วัดราษฎร์
มหานิกาย
ต.มะเร็ด (วัดก่อน พ.ศ.๒๔๘๔) เกาะสมุย สุราษฎร์ธานี
84140
104
น้ำตกหินลาด
วัดราษฎร์
มหานิกาย
ม.2  ต.อ่างทอง เกาะสมุย สุราษฎร์ธานี
84140
105
ศรีสุวรรณาราม
วัดราษฎร์
มหานิกาย
ม.5  ต.แม่น้ำ เกาะสมุย สุราษฎร์ธานี
84140
106
โฉลกหลำ
วัดราษฎร์
มหานิกาย
ม. ๗ ต.เกาะพะงัน เกาะพะงัน สุราษฎร์ธานี
84280
107
ป่าแสงธรรม
วัดราษฎร์
ธรรมยุต
ม.๗ โฉลกหลำ ต.เกาะพะงัน เกาะพะงัน สุราษฎร์ธานี
84280
108
มธุวราราม
วัดราษฎร์
มหานิกาย
ม. ๓ ต.เกาะพะงัน เกาะพะงัน สุราษฎร์ธานี
84280
109
ราษฎร์เจริญ
วัดราษฎร์
มหานิกาย
ม. ๑ ต.เกาะพะงัน เกาะพะงัน สุราษฎร์ธานี
84280
110
ศรีธนู
วัดราษฎร์
มหานิกาย
ม. ๘ ต.เกาะพะงัน เกาะพะงัน สุราษฎร์ธานี
84280
111
สมัยคงคา
วัดราษฎร์
มหานิกาย
ม. ๕ ต.เกาะพะงัน เกาะพะงัน สุราษฎร์ธานี
84280
112
อัมพวัน
วัดราษฎร์
มหานิกาย
ม. ๔ ต.เกาะพะงัน เกาะพะงัน สุราษฎร์ธานี
84280
113
เขาถ้ำ
วัดราษฎร์
มหานิกาย
ม.๑ หน้าทับ ต.บ้านใต้ เกาะพะงัน สุราษฎร์ธานี
84280
114
โพธิ์
วัดราษฎร์
มหานิกาย
ม. ๒ ต.บ้านใต้ เกาะพะงัน สุราษฎร์ธานี
84280
115
ชยาราม
วัดราษฎร์
มหานิกาย
ม. ๑ ต.ตลาดไชยา ไชยา สุราษฎร์ธานี
84110
116
ท่าโพธิ์
วัดราษฎร์
มหานิกาย
ม. ๑ ต.ตลาดไชยา ไชยา สุราษฎร์ธานี
84110
117
โลการาม
วัดราษฎร์
มหานิกาย
ม. ๓ ต.ตลาดไชยา ไชยา สุราษฎร์ธานี
84110
118
เวียง
วัดราษฎร์
มหานิกาย
ม. ๔ ต.ตลาดไชยา ไชยา สุราษฎร์ธานี
84110
119
ใหม่ลานทะเล
วัดราษฎร์
มหานิกาย
ม.๓ ลานทะเล ต.ตลาดไชยา ไชยา สุราษฎร์ธานี
84110
120
ตระพังจิก
วัดราษฎร์
มหานิกาย
ม. ๒ ต.พุมเรียง ไชยา สุราษฎร์ธานี
84110
121
พุมเรียง
วัดราษฎร์
มหานิกาย
ม. ๑ ต.พุมเรียง ไชยา สุราษฎร์ธานี
84110
122
โพธาราม
วัดราษฎร์
มหานิกาย
ม. ๓ ต.พุมเรียง ไชยา สุราษฎร์ธานี
84110
123
ศักดิ์คุณาราม
วัดราษฎร์
มหานิกาย
ม. ๑ ต.พุมเรียง ไชยา สุราษฎร์ธานี
84110
124
สมุหนิมิต
วัดราษฎร์
มหานิกาย
ม. ๑ ต.พุมเรียง ไชยา สุราษฎร์ธานี
84110
125
ธารน้ำไหล(สวนโมกข์)
วัดราษฎร์
มหานิกาย
ม. ๖ ต.เลม็ด ไชยา สุราษฎร์ธานี
84110
126
ปาลิไลยก์
วัดราษฎร์
มหานิกาย
ม. ๕ ต.เลม็ด ไชยา สุราษฎร์ธานี
84110
127
รัตนาราม
วัดราษฎร์
มหานิกาย
ม. ๒ ต.เลม็ด ไชยา สุราษฎร์ธานี
84110
128
สโมสร
วัดราษฎร์
มหานิกาย
ม. ๔ ต.เลม็ด ไชยา สุราษฎร์ธานี
84110
129
พระบรมธาตุไชยา
พระอารามหลวง
มหานิกาย
ม. ๓ ต.เวียง ไชยา สุราษฎร์ธานี
84110
130
วชิราราม
วัดราษฎร์
มหานิกาย
ม. ๔ ต.เวียง ไชยา สุราษฎร์ธานี
84110
131
ศรีเวียง
วัดราษฎร์
มหานิกาย
ม. ๑ ต.เวียง ไชยา สุราษฎร์ธานี
84110
132
จำปา
วัดราษฎร์
มหานิกาย
ม. ๕ ต.ทุ่ง ไชยา สุราษฎร์ธานี
84110
133
ชมพูพนัส
วัดราษฎร์
มหานิกาย
ม. ๑ ต.ทุ่ง ไชยา สุราษฎร์ธานี
84110
134
ไตรรัตนากร
วัดราษฎร์
มหานิกาย
ม. ๓ ต.ทุ่ง ไชยา สุราษฎร์ธานี
84110
135
พระประสพ
วัดราษฎร์
มหานิกาย
ม. ๑ ต.ทุ่ง ไชยา สุราษฎร์ธานี
84110
136
เขาพนมแบก
วัดราษฎร์
มหานิกาย
ม. ๔ ต.ป่าเว ไชยา สุราษฎร์ธานี
84110
137
เดิมเจ้า
วัดราษฎร์
มหานิกาย
ม. ๕ ต.ป่าเว ไชยา สุราษฎร์ธานี
84110
138
เววน
วัดราษฎร์
มหานิกาย
ม. ๑ ต.ป่าเว ไชยา สุราษฎร์ธานี
84110
139
ตะกรบ
วัดราษฎร์
มหานิกาย
ม.๒ ต.ตะกรบ ไชยา สุราษฎร์ธานี
84110
140
วิชิตธาราราม
วัดราษฎร์
มหานิกาย
ม. ๕ ต.ตะกรบ ไชยา สุราษฎร์ธานี
84110
141
สุทธาวาส
วัดราษฎร์
มหานิกาย
ม. ๒ ต.โมถ่าย ไชยา สุราษฎร์ธานี
84110
142
วิโรจนาราม
วัดราษฎร์
มหานิกาย
ม. ๒ ต.ปากหมาก ไชยา สุราษฎร์ธานี
84110
143
ควนเจดีย์
วัดราษฎร์
มหานิกาย
ม.4  ต.ทุ่ง ไชยา สุราษฎร์ธานี
84110
144
ชัยธาราวาส
วัดราษฎร์
มหานิกาย
ม. ๖ ต.ท่าชนะ ท่าชนะ สุราษฎร์ธานี
84170
145
วิชิตดิตถาราม
วัดราษฎร์
มหานิกาย
ม. ๔ ต.ท่าชนะ ท่าชนะ สุราษฎร์ธานี
84170
146
สุมังคลาราม
วัดราษฎร์
มหานิกาย
ม. ๕ ต.ท่าชนะ ท่าชนะ สุราษฎร์ธานี
84170
147
ศรีสุวรรณ
วัดราษฎร์
มหานิกาย
ม. ๒ ต.สมอทอง ท่าชนะ สุราษฎร์ธานี
84170
148
กาฬสินธุ์
วัดราษฎร์
มหานิกาย
ม. ๓ ต.ประสงค์ ท่าชนะ สุราษฎร์ธานี
84170
149
มหาถูปาราม
วัดราษฎร์
มหานิกาย
ม. ๕ ต.ประสงค์ ท่าชนะ สุราษฎร์ธานี
84170
150
มัชฌิมาราม
วัดราษฎร์
มหานิกาย
ม. ๗ ต.ประสงค์ ท่าชนะ สุราษฎร์ธานี
84170
151
สังขประดิษฐ์
วัดราษฎร์
มหานิกาย
ม. ๓ ต.คันธุลี ท่าชนะ สุราษฎร์ธานี
84170
152
สามัคคีวัฒนาราม
วัดราษฎร์
มหานิกาย
ม. ๒ ต.คันธุลี ท่าชนะ สุราษฎร์ธานี
84170
153
ขจรบำรุง
วัดราษฎร์
มหานิกาย
ม. ๓ ต.วัง ท่าชนะ สุราษฎร์ธานี
84170
154
ถ้ำศิลาเตียบ
วัดราษฎร์
มหานิกาย
ม. ๕ ต.วัง ท่าชนะ สุราษฎร์ธานี
84170
155
ถ้ำใหญ่
วัดราษฎร์
มหานิกาย
ม. ๕ ต.วัง ท่าชนะ สุราษฎร์ธานี
84170
156
อัมพาวาส
วัดราษฎร์
มหานิกาย
ม. ๗ ต.วัง ท่าชนะ สุราษฎร์ธานี
84170
157
ศรีพนมพลาราม
วัดราษฎร์
มหานิกาย
ม.4  ต.ประสงค์ ท่าชนะ สุราษฎร์ธานี
84170
158
เขากอม
วัดราษฎร์
มหานิกาย
ม.๑ เขากอบ ต.คลองพา ท่าชนะ สุราษฎร์ธานี
84170
159
ปราการ
วัดราษฎร์
มหานิกาย
ม.๒ ต.ท่าขนอน คีรีรัฐนิคม สุราษฎร์ธานี
84180
160
นิลาราม
วัดราษฎร์
มหานิกาย
ม. ๙ ต.บ้านยาง คีรีรัฐนิคม สุราษฎร์ธานี
84180
161
วนาราม
วัดราษฎร์
มหานิกาย
ม. ๖ ต.บ้านยาง คีรีรัฐนิคม สุราษฎร์ธานี
84180
162
เสริมนิมิต
วัดราษฎร์
มหานิกาย
ม.๒ ปากหาร ต.บ้านยาง คีรีรัฐนิคม สุราษฎร์ธานี
84180
163
น้ำหัก
วัดราษฎร์
มหานิกาย
ม. ๔ ต.น้ำหัก คีรีรัฐนิคม สุราษฎร์ธานี
84180
164
โกศาวาส
วัดราษฎร์
มหานิกาย
ม. ๒ ต.กะเปา คีรีรัฐนิคม สุราษฎร์ธานี
84180
165
อินทราวาส (ย่านมะปราง)
วัดราษฎร์
มหานิกาย
ม. ๕ ต.กะเปา คีรีรัฐนิคม สุราษฎร์ธานี
84180
166
เกษตราราม
วัดราษฎร์
มหานิกาย
ม. ๓ ต.ท่ากระดาน คีรีรัฐนิคม สุราษฎร์ธานี
84180
167
ดิตถาราม
วัดราษฎร์
มหานิกาย
ม. ๑ ต.ท่ากระดาน คีรีรัฐนิคม สุราษฎร์ธานี
84180
168
ฑีฆาราม
วัดราษฎร์
มหานิกาย
ม.๔ ปากยัน ต.ย่านยาว คีรีรัฐนิคม สุราษฎร์ธานี
84180
169
สถิตย์คีรีรมย์
วัดราษฎร์
มหานิกาย
ม. ๑ ต.ย่านยาว คีรีรัฐนิคม สุราษฎร์ธานี
84180
170
ถ้ำสิงขร
วัดราษฎร์
มหานิกาย
ม. ๓ ต.ถ้ำสิงขร คีรีรัฐนิคม สุราษฎร์ธานี
84180
171
ฑีฆาราม
วัดราษฎร์
มหานิกาย
ม.4  ต.ย่านยาว คีรีรัฐนิคม สุราษฎร์ธานี
84180
172
ตาขุน
วัดราษฎร์
มหานิกาย
ม.๔ ต.เขาวง บ้านตาขุน สุราษฎร์ธานี
84230
173
พะแสง
วัดราษฎร์
มหานิกาย
ม. ๕ ต.พระแสง บ้านตาขุน สุราษฎร์ธานี
84230
174
พรุศรี
วัดราษฎร์
มหานิกาย
ม. ๕ ต.พรุไทย บ้านตาขุน สุราษฎร์ธานี
84230
175
ไกรสร
วัดราษฎร์
มหานิกาย
ม. ๔ ต.เขาพัง บ้านตาขุน สุราษฎร์ธานี
84230
176
เขาพัง
วัดราษฎร์
มหานิกาย
ม. ๑ ต.เขาพัง บ้านตาขุน สุราษฎร์ธานี
84230
177
พนม
วัดราษฎร์
มหานิกาย
ม. ๒ ต.พนม พนม สุราษฎร์ธานี
84250
178
ปากตรัง(ปากน้ำ)
วัดราษฎร์
มหานิกาย
ม. ๑ ต.ต้นยวน พนม สุราษฎร์ธานี
84250
179
ถ้ำพันธุรัตน์
วัดราษฎร์
มหานิกาย
ม.๖ ศก ต.คลองศก พนม สุราษฎร์ธานี
84250
180
ถ้ำวราราม
วัดราษฎร์
มหานิกาย
ม. ๔ ต.คลองศก พนม สุราษฎร์ธานี
84250
181
สองพี่น้อง
วัดราษฎร์
มหานิกาย
ม. ๑ ต.คลองศก พนม สุราษฎร์ธานี
84250
182
ธัญญาราม
วัดราษฎร์
มหานิกาย
ม. ๔ ต.พลูเถื่อน พนม สุราษฎร์ธานี
84250
183
พังกาญจน์
วัดราษฎร์
มหานิกาย
ม. ๒ ต.พังกาญจน์ พนม สุราษฎร์ธานี
84250
184
ต้นยวน
วัดราษฎร์
มหานิกาย
ม. ๗ ต.บางเตย พนม สุราษฎร์ธานี
84250
185
ป่าเคียนพิง
วัดราษฎร์
ธรรมยุต
ม.9  ต.ต้นยวน พนม สุราษฎร์ธานี
84250
186
ถ้ำพระสีสุก
วัดราษฎร์
มหานิกาย
ม.7  ต.คลองชะอุ่น พนม สุราษฎร์ธานี
84250
187
ปากเตลิด
วัดราษฎร์
มหานิกาย
ม.10  ต.ต้นยวน พนม สุราษฎร์ธานี
84250
188
จันทาราม
วัดราษฎร์
มหานิกาย
ม. ๔ ต.ท่าฉาง ท่าฉาง สุราษฎร์ธานี
84150
189
บ่อมะปริง
วัดราษฎร์
มหานิกาย
ม. ๑ ต.ท่าฉาง ท่าฉาง สุราษฎร์ธานี
84150
190
มูลเหล็ก
วัดราษฎร์
มหานิกาย
ม. ๑ ต.ท่าฉาง ท่าฉาง สุราษฎร์ธานี
84150
191
สันติธรรมาราม
วัดราษฎร์
มหานิกาย
ม.๑ ต.ท่าฉาง ท่าฉาง สุราษฎร์ธานี
84150
192
อินทาราม
วัดราษฎร์
มหานิกาย
ม. ๒ ต.ท่าฉาง ท่าฉาง สุราษฎร์ธานี
84150
193
ท่าแซะ
วัดราษฎร์
มหานิกาย
ม.๑๐ ท่าแซะ ต.ท่าเคย ท่าฉาง สุราษฎร์ธานี
84150
194
นันทาราม
วัดราษฎร์
มหานิกาย
ม. ๓ ต.ท่าเคย ท่าฉาง สุราษฎร์ธานี
84150
195
พระพรหม
วัดราษฎร์
มหานิกาย
ม. ๑ ต.ท่าเคย ท่าฉาง สุราษฎร์ธานี
84150
196
อัมพาราม
วัดราษฎร์
มหานิกาย
ม. ๓ ต.คลองไทร ท่าฉาง สุราษฎร์ธานี
84150
197
น้ำพุ
วัดราษฎร์
มหานิกาย
ม. ๔ ต.เขาถ่าน ท่าฉาง สุราษฎร์ธานี
84150
198
บางน้ำจืด
วัดราษฎร์
มหานิกาย
ม. ๒ ต.เขาถ่าน ท่าฉาง สุราษฎร์ธานี
84150
199
ท่าเสวียด
วัดราษฎร์
มหานิกาย
ม. ๔ ต.เสวียด ท่าฉาง สุราษฎร์ธานี
84150
200
ประตูใหญ่
วัดราษฎร์
มหานิกาย
ม. ๒ ต.เสวียด ท่าฉาง สุราษฎร์ธานี
84150
201
ศรีน้อย
วัดราษฎร์
มหานิกาย
ม. ๓ ต.เสวียด ท่าฉาง สุราษฎร์ธานี
84150
202
บางคราม
วัดราษฎร์
มหานิกาย
ม.๒ ต.ปากฉลุย ท่าฉาง สุราษฎร์ธานี
84150
203
นาสาร
วัดราษฎร์
มหานิกาย
ต.นาสาร บ้านนาสาร สุราษฎร์ธานี
84120
204
สว่างประชารมณ์
วัดราษฎร์
มหานิกาย
ต.นาสาร บ้านนาสาร สุราษฎร์ธานี
84120
205
อภัยเขตตาราม
วัดราษฎร์
มหานิกาย
ต.นาสาร บ้านนาสาร สุราษฎร์ธานี
84120
206
สุคนธาวาส
วัดราษฎร์
มหานิกาย
ม. ๔ ต.พรุพี บ้านนาสาร สุราษฎร์ธานี
84270
207
คลองขนุน
วัดราษฎร์
มหานิกาย
ม. ๑ ต.ทุ่งเตา บ้านนาสาร สุราษฎร์ธานี
84120
208
วิเวการาม
วัดราษฎร์
มหานิกาย
ม. ๓ ต.ทุ่งเตา บ้านนาสาร สุราษฎร์ธานี
84120
209
กันตาราม
วัดราษฎร์
มหานิกาย
ม. ๔ กอบแกบ ต.ลำพูน บ้านนาสาร สุราษฎร์ธานี
84120
210
โฉลกศิลาราม
วัดราษฎร์
มหานิกาย
ม. ๔ ต.ลำพูน บ้านนาสาร สุราษฎร์ธานี
84120
211
ท่าเจริญ
วัดราษฎร์
มหานิกาย
ม. ๒ ต.ท่าชี บ้านนาสาร สุราษฎร์ธานี
84120
212
ควนศรี
วัดราษฎร์
มหานิกาย
ม. ๓ ต.ควนศรี บ้านนาสาร สุราษฎร์ธานี
84270
213
ควนสุบรรณ
วัดราษฎร์
มหานิกาย
ม. ๒ ต.ควนสุบรรณ บ้านนาสาร สุราษฎร์ธานี
84120
214
บ้านไทร
วัดราษฎร์
มหานิกาย
ม. ๔ ต.ควนสุบรรณ บ้านนาสาร สุราษฎร์ธานี
84120
215
วารีวงก์
วัดราษฎร์
มหานิกาย
ม. ๒ ต.น้ำพุ บ้านนาสาร สุราษฎร์ธานี
84120
216
คลองปราบกัลยาราม
วัดราษฎร์
มหานิกาย
ม. ๓ ต.คลองปราบ บ้านนาสาร สุราษฎร์ธานี
84120
217
อนุสรณ์สังฆาราม
วัดราษฎร์
มหานิกาย
ต.นาสาร บ้านนาสาร สุราษฎร์ธานี
84120
218
ชัยศรีรัตนธรรมาราม
วัดราษฎร์
มหานิกาย
ม.6  ต.ท่าชี บ้านนาสาร สุราษฎร์ธานี
84120
219
ถ้ำขรม
วัดราษฎร์
มหานิกาย
ม.๑ ถ้ำขรม ต.คลองปราบ บ้านนาสาร สุราษฎร์ธานี
84120
220
ทองประธาน
วัดราษฎร์
มหานิกาย
ม. ๒ ต.บ้านนา บ้านนาเดิม สุราษฎร์ธานี
84240
221
ห้วยใหญ่
วัดราษฎร์
มหานิกาย
ม. ๑ ต.บ้านนา บ้านนาเดิม สุราษฎร์ธานี
84240
222
ปัฎนาราม
วัดราษฎร์
มหานิกาย
ม. ๔ ต.ท่าเรือ บ้านนาเดิม สุราษฎร์ธานี
84240
223
ควนท่าแร่
วัดราษฎร์
มหานิกาย
ม. ๑ ต.ทรัพย์ทวี บ้านนาเดิม สุราษฎร์ธานี
84240
224
ควนพระ
วัดราษฎร์
มหานิกาย
ม. ๒ ต.ทรัพย์ทวี บ้านนาเดิม สุราษฎร์ธานี
84240
225
ชโลตมาราม
วัดราษฎร์
มหานิกาย
ม. ๓ ต.นาใต้ บ้านนาเดิม สุราษฎร์ธานี
84240
226
บ้านนา
วัดราษฎร์
มหานิกาย
ม. ๕ ต.นาใต้ บ้านนาเดิม สุราษฎร์ธานี
84240
227
ดอนพยอม
วัดราษฎร์
มหานิกาย
ม.๓ ต.เคียนซา เคียนซา สุราษฎร์ธานี
84260
228
เพ็งประดิษฐาราม
วัดราษฎร์
มหานิกาย
ม. ๑ ต.เคียนซา เคียนซา สุราษฎร์ธานี
84260
229
อรัญคามวารี
วัดราษฎร์
มหานิกาย
ม. ๓ ต.อรัญคามวารี เคียนซา สุราษฎร์ธานี
84260
230
คลองตาล
วัดราษฎร์
มหานิกาย
ม. ๘ ต.เวียงสระ เวียงสระ สุราษฎร์ธานี
84190
231
เวียงสระ
วัดราษฎร์
มหานิกาย
ม. ๗ ต.เวียงสระ เวียงสระ สุราษฎร์ธานี
84190
232
บ้านส้อง
วัดราษฎร์
มหานิกาย
ม. ๑๕ ต.บ้านส้อง เวียงสระ สุราษฎร์ธานี
84190
233
วิกรมประชาราม
วัดราษฎร์
มหานิกาย
ม. ๑๒ ต.บ้านส้อง เวียงสระ สุราษฎร์ธานี
84190
234
กัลปนาราม
วัดราษฎร์
มหานิกาย
ม. ๔ ต.ทุ่งหลวง เวียงสระ สุราษฎร์ธานี
84190
235
ทุ่งหลวง
วัดราษฎร์
มหานิกาย
ม. ๑๖ ต.ทุ่งหลวง เวียงสระ สุราษฎร์ธานี
84190
236
โสภณประชาราม
วัดราษฎร์
มหานิกาย
ม. ๑๒ ต.ทุ่งหลวง เวียงสระ สุราษฎร์ธานี
84190
237
เกษตรสามัคคี
วัดราษฎร์
มหานิกาย
ม. ๔ ต.เขานิพันธ์ เวียงสระ สุราษฎร์ธานี
84190
238
เขานิพันธ์
วัดราษฎร์
มหานิกาย
ม. ๑ ต.เขานิพันธ์ เวียงสระ สุราษฎร์ธานี
84190
239
วิภาวดีรังสิต
วัดราษฎร์
มหานิกาย
ม.7  ต.บ้านส้อง เวียงสระ สุราษฎร์ธานี
84190
240
คลองฉนวน
วัดราษฎร์
มหานิกาย
ม.๔ ต.คลองฉนวน เวียงสระ สุราษฎร์ธานี
84190
241
ย่านดินแดง
วัดราษฎร์
มหานิกาย
ม. ๑ ต.อิปัน พระแสง สุราษฎร์ธานี
84210
242
กันหลา
วัดราษฎร์
มหานิกาย
ม. ๒ ต.สินปุน พระแสง สุราษฎร์ธานี
84210
243
บางสวรรค์
วัดราษฎร์
มหานิกาย
ม. ๓ ต.บางสวรรค์ พระแสง สุราษฎร์ธานี
84210
244
สามพัน
วัดราษฎร์
มหานิกาย
ม. ๑ ต.ไทรขึง พระแสง สุราษฎร์ธานี
84210
245
แสงสะท้อน
วัดราษฎร์
มหานิกาย
ม.๖ ไสท้อน ต.ไทรขึง พระแสง สุราษฎร์ธานี
84210
246
โคกตะไคร้
วัดราษฎร์
มหานิกาย
ม. ๘ ต.สินเจริญ พระแสง สุราษฎร์ธานี
84210
247
บางกำยาน
วัดราษฎร์
มหานิกาย
ม. ๒ ต.สินเจริญ พระแสง สุราษฎร์ธานี
84210
248
เมธาวนาราม
วัดราษฎร์
มหานิกาย
ม. ๕ ต.สินเจริญ พระแสง สุราษฎร์ธานี
84210
249
บางหยด
วัดราษฎร์
มหานิกาย
ม.3  ต.อิปัน พระแสง สุราษฎร์ธานี
84210
250
บางภาวนาราม (บางพา)
วัดราษฎร์
มหานิกาย
ม. ๔ ต.ไทรโสภา พระแสง สุราษฎร์ธานี
84210
251
กุศลศรัทธาราม
วัดราษฎร์
มหานิกาย
ม. ๗ ต.ท่าข้าม พุนพิน สุราษฎร์ธานี
84130
252
ดอนกะถิน
วัดราษฎร์
มหานิกาย
ม. ๒ ต.ท่าข้าม พุนพิน สุราษฎร์ธานี
84130
253
ดอนมะลิ
วัดราษฎร์
มหานิกาย
ม. ๗ ต.ท่าข้าม พุนพิน สุราษฎร์ธานี
84130
254
ตรณาราม
วัดราษฎร์
มหานิกาย
ม. ๑ ต.ท่าข้าม พุนพิน สุราษฎร์ธานี
84130
255
ท่าข้าม
วัดราษฎร์
มหานิกาย
ม. ๒ ต.ท่าข้าม พุนพิน สุราษฎร์ธานี
84130
256
ท่าตลิ่งชัน
วัดราษฎร์
มหานิกาย
ม. ๕ ต.ท่าข้าม พุนพิน สุราษฎร์ธานี
84130
257
รัตนธรรมาราม
วัดราษฎร์
มหานิกาย
ม. ๔ ต.ท่าข้าม พุนพิน สุราษฎร์ธานี
84130
258
ท่าสท้อน
วัดราษฎร์
มหานิกาย
ม.๓  ต.ท่าสะท้อน พุนพิน สุราษฎร์ธานี
84130
259
ตรีธาราราม
วัดราษฎร์
มหานิกาย
ม. ๖ ต.ลีเล็ด พุนพิน สุราษฎร์ธานี
84130
260
บางพลา
วัดราษฎร์
มหานิกาย
ม. ๕ ต.ลีเล็ด พุนพิน สุราษฎร์ธานี
84130
261
บางใหญ่
วัดราษฎร์
มหานิกาย
ม. ๑ ต.ลีเล็ด พุนพิน สุราษฎร์ธานี
84130
262
บางมะเดื่อ
วัดราษฎร์
มหานิกาย
ม. ๒ ต.บางมะเดื่อ พุนพิน สุราษฎร์ธานี
84130
263
หาดน้อย
วัดราษฎร์
มหานิกาย
ม. ๑ ต.บางมะเดื่อ พุนพิน สุราษฎร์ธานี
84130
264
จันทร์ประดิษฐาราม
วัดราษฎร์
มหานิกาย
ม. ๒ ต.บางเดือน พุนพิน สุราษฎร์ธานี
84130
265
ท่าโรงช้าง
วัดราษฎร์
มหานิกาย
ม. ๓ ต.ท่าโรงช้าง พุนพิน สุราษฎร์ธานี
84130
266
ทุ่งเชียด
วัดราษฎร์
มหานิกาย
ม. ๑ ต.ท่าโรงช้าง พุนพิน สุราษฎร์ธานี
84130
267
นาคาวาส
วัดราษฎร์
มหานิกาย
ม. ๔ ต.ท่าโรงช้าง พุนพิน สุราษฎร์ธานี
84130
268
สุวรรณโกฎ
วัดราษฎร์
มหานิกาย
ม. ๔ ต.ท่าโรงช้าง พุนพิน สุราษฎร์ธานี
84130
269
ประชาวงศาราม
วัดราษฎร์
มหานิกาย
ม. ๑ ต.กรูด พุนพิน สุราษฎร์ธานี
84130
270
อุดมศรัทธาราม
วัดราษฎร์
มหานิกาย
ม. ๓ ต.กรูด พุนพิน สุราษฎร์ธานี
84130
271
ทุ่งโพธิ์
วัดราษฎร์
มหานิกาย
ม. ๑ ต.พุนพิน พุนพิน สุราษฎร์ธานี
84130
272
พุนพินใต้
วัดราษฎร์
มหานิกาย
ม. ๑ ต.พุนพิน พุนพิน สุราษฎร์ธานี
84130
273
สถลธรรมาราม
วัดราษฎร์
มหานิกาย
ม. ๑ ต.พุนพิน พุนพิน สุราษฎร์ธานี
84130
274
สระพัง
วัดราษฎร์
มหานิกาย
ม. ๑ ต.พุนพิน พุนพิน สุราษฎร์ธานี
84130
275
เกษมบำรุง
วัดราษฎร์
มหานิกาย
ม. ๔ ต.บางงอน พุนพิน สุราษฎร์ธานี
84130
276
บางงอน
วัดราษฎร์
มหานิกาย
ม. ๕ ต.บางงอน พุนพิน สุราษฎร์ธานี
84130
277
รัษฎาราม
วัดราษฎร์
มหานิกาย
ม. ๓ ต.บางงอน พุนพิน สุราษฎร์ธานี
84130
278
เขาพระอานนท์
วัดราษฎร์
มหานิกาย
ม. ๑ ต.ศรีวิชัย พุนพิน สุราษฎร์ธานี
84130
279
เขาศรีวิชัย
วัดราษฎร์
มหานิกาย
ม. ๑ ต.ศรีวิชัย พุนพิน สุราษฎร์ธานี
84130
280
สามัคคีธรรม
วัดราษฎร์
มหานิกาย
ม. ๒ ต.ศรีวิชัย พุนพิน สุราษฎร์ธานี
84130
281
เกาะกลาง
วัดราษฎร์
มหานิกาย
ม. ๒ ต.น้ำรอบ พุนพิน สุราษฎร์ธานี
84130
282
น้ำรอบ
วัดราษฎร์
มหานิกาย
ม. ๑ ต.น้ำรอบ พุนพิน สุราษฎร์ธานี
84130
283
วิหาร
วัดราษฎร์
มหานิกาย
ม. ๔ ต.น้ำรอบ พุนพิน สุราษฎร์ธานี
84130
284
มะลิวัน
วัดราษฎร์
มหานิกาย
ม. ๔ ต.มะลวน พุนพิน สุราษฎร์ธานี
84130
285
ห้วยกรวด
วัดราษฎร์
มหานิกาย
ม. ๖ ต.มะลวน พุนพิน สุราษฎร์ธานี
84130
286
แหลมไผ่
วัดราษฎร์
มหานิกาย
ม. ๔ ต.มะลวน พุนพิน สุราษฎร์ธานี
84130
287
หัวเตย
วัดราษฎร์
มหานิกาย
ม. ๖ ต.หัวเตย พุนพิน สุราษฎร์ธานี
84130
288
หัวสวน
วัดราษฎร์
มหานิกาย
ม. ๑ ต.หัวเตย พุนพิน สุราษฎร์ธานี
84130
289
ท่าพลา
วัดราษฎร์
มหานิกาย
ม. ๑ ต.หนองไทร พุนพิน สุราษฎร์ธานี
84130
290
ยางงาม
วัดราษฎร์
มหานิกาย
ม.๓ ยางงาม ต.หนองไทร พุนพิน สุราษฎร์ธานี
84130
291
หนองไทร
วัดราษฎร์
มหานิกาย
ม. ๑ ต.หนองไทร พุนพิน สุราษฎร์ธานี
84130
292
สันติคีรีรมย์
วัดราษฎร์
มหานิกาย
ม.๒  ต.เขาหัวควาย พุนพิน สุราษฎร์ธานี
84130
293
ราษฎร์บำรุง
วัดราษฎร์
มหานิกาย
ม. ๒ ต.ตะปาน พุนพิน สุราษฎร์ธานี
84130
294
สมัยสุวรรณ
วัดราษฎร์
มหานิกาย
ม. ๑ ต.สองแพรก ชัยบุรี สุราษฎร์ธานี
84210
295
นิคมคณาราม
วัดราษฎร์
มหานิกาย
ม. ๒ ต.ชัยบุรี ชัยบุรี สุราษฎร์ธานี
84210
296
บางหอย
วัดราษฎร์
มหานิกาย
ม.2  ต.คลองน้อย ชัยบุรี สุราษฎร์ธานี
84210
297
สองแพรก
วัดราษฎร์
มหานิกาย
ม. ๒ ต.ไทรทอง ชัยบุรี สุราษฎร์ธานี
84210
298
โพธิ์น้อย
วัดราษฎร์
มหานิกาย
ม. ๗ ต.ตะกุกใต้ อ.วิภาวดี สุราษฎร์ธานี
84180
299
วิภาวดีวนาราม
วัดราษฎร์
มหานิกาย
ม.๔ ต.ตะกุกเหนือ อ.วิภาวดี สุราษฎร์ธานี
84180
300
อรัญญาราม
วัดราษฎร์
มหานิกาย
ม. ๓ ต.ตะกุกเหนือ อ.วิภาวดี สุราษฎร์ธานี
84180
ปรับปรุงครั้งสุดท้ายเมื่อ 20/05/2551