ศูนย์ฝึกอบรมพิมพ์ดีดและคอมพิวเตอร์
www.geocities.com/comcenter_net
วัดท่าไทร ตำบลท่าทองใหม่ อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84290
*******************

เรียนและอบรมได้ทั้งเพศชาย และ เพศหญิง ทุกเชื้อชาติ ทุกศาสนา
ทั้งพระภิกษุ สามเณร นักเรียน นักศึกษา ข้าราชการ และบุคคลทั่วไป
สถานศึกษาอยู่ในวัด ใกล้บ้าน การคมนาคมสะดวก
อาจารย์ และพี่เลี้ยง
เป็นกันเองและเอาใจใส่ในการให้การฝึกอบรม
ระเบียบการ ใบสมัคร และ สมัคร
ฟรี..!
เรียนพิมพ์ดีด ภาษาไทย - อังกฤษ
ฟรี..!
อบรมคอมพิวเตอร์ ทั้งซอฟท์แวร์และฮาร์ดแวร์ ฟรี..!
จบแล้วไม่มีข้อผูกมัดใด ๆ
เน้น ความรู้ คู่ คุณธรรม
เน้นหนักด้านคุณภาพ วิชาการ และ ประสิทธิภาพ
บริการ ฟรี..! ประกอบ ซ่อม และ อัพเกรดคอมพิวเตอร์ ทุกรุ่น ทุกยี่ห้อ


คลิ๊กที่รูปภาพ หรือ ที่นี่
เพื่อเข้าชมเว็บศูนย์ฝึกอบรมพิมพ์ดีดและคอมพิวเตอร์วัดท่าไทร