ทำชีวิตให้มีชีวา
------ โดย แม่น้ำ ลักขิตะ -----
ความกระตือรือร้น เป็นขุมพลังที่ยิ่งใหญ่ ในชีวิตคนเรา
แน่นอน ข้าพเจ้ารู้สึกเช่นนั้นจริง
ข้าพเจ้ารู้สึกมีชีวิตชีวาเมื่อได้ทำงานอย่างกระตือรือร้น มั่นใจ และกล้าหาญเชื่อมั่นว่าข้าพเจ้า
ต้องทำได้สำเร็จ มันช่วยเค้นพลังภายในออกมา ทำให้งานรุดหน้ามีประสิทธิภาพ และบรรลุเป้าหมายในที่สุด
ความกระตือรือร้น ทำให้คนมีชีวิตที่พัฒนา มิใช่อยู่อย่างตายซาก เป็นขยะสังคม
คนกระตือรือร้นจะไม่มีวันตกงาน ไม่มีวันถูกไล่ออก ไม่อดอยาก ไม่ยากจน เพราะงานอยู่
กับเขาตลอดเวลา เขาไม่จำเป็นต้องเป็นลูกน้องใคร คนเช่นนี้สร้างงานด้วยตัวเองได้ และไม่มีคำว่าล้มเหลว
จะดูความสามารถของคน ไม่ต้องรอจนผลงานปรากฎ ดูว่าปัจจุบันเขากระตือรือร้นมากแต่ไหน
เพียงเท่านี้ก็วัดค่าได้ถึงอนาคตแล้ว
แม้วันนี้ฝีมือเราจะยังด้อย แต่ตราบใดยังกระตือรือร้นพัฒนาฝีมือ วันข้างหน้า เราหวังเป็นหนึ่ง
ได้เหมือนกัน เพราะพจนานุกรมของคนกระตือรือร้นไม่มีคำว่า "ตกต่ำ"
ข้าพเจ้าเชื่อว่า ความกระตือรือร้นมิได้เกิดขึ้นเอง หรือมิได้มีมาตั้งแต่เกิด มิได้เป็น
พรสวรรค์หรือฟ้าบันดาลให้ก็เปล่า หากเกิดแต่เราประกอบก่อขึ้นเอง ด้วยการสั่งสมจนเป็นจริตนิสัย จากองค์
ประกอบในชีวิต ครอบครัว สิ่งแวดล้อม วิถีชีวิต ความคิด การศึกษา และปัจจัยอีกหลายอย่างมีผลทำให้เรา
เป็นคนกระตือรือร้นได้
แต่เหตุปัจจัยใดจะสำคัญเท่าตัวเราเอง
เราจะสร้างนิสัยกระตือรือร้นได้อย่างไร ???

จริงจังกับการทำงาน... อย่าทำสักแต่ว่าทำแบบขอไปที เรื่อย ๆ เฉื่อยแฉะ เอาแน่ไม่ได้ว่า
งานจะเสร็จเมื่อไร ทำจริงได้จริง ทำเล่นได้เล่น หากเราตั้งใจทำจริง ย่อมเกิดการกระตือตือร้นลงมือจนเป็น
ผลสำเร็จ ความกระตือรือร้นจะไม่เกิดขึ้นหากเราไม่จริงจังกับงานตรงหน้า
รักในสิ่งที่กระทำ ช่วยสร้างนิสัยกระตืนรือร้น... หากเราทำงานด้วยความรัก พลังในทุ่มเท
โถมย่อมเกินร้อย กระตือรือร้นให้เป็นผลสำเร็จ ใจเราจะไม่รู้สึกเบื่อ หรือไม่ให้ค่า เมื่อรักที่จะทำ ก็ต้องทุ่ม
สุดตัว ด้วยเหตุนี้ เราพึงทำใจให้รักในงานนั้น ๆ แล้วความกระตือรือร้นจะเกิดตามมา
เห็นความสำคัญในปัจจุบัน ความกระตือรือร้นจะก่อเกิด...สาเหตุหนึ่งที่ทำให้คนเฉื่อยเนือย
เพราะไม่ให้ความสำคัญกับปัจจุบัน มักผัดวันประกันพรุ่ง
เพื่อสร้างนิสัยกระตือรือร้นปัจจุบันสำคัญที่สุด มีงานใดก็รีบทำให้เสร็จ ๆ ไป อย่าปล่อยไว้เป็น
ดินพอกหางหมู จะเอาแน่อะไรกับอนาคตที่มีการผันแปรอยู่ตลอดเวลา
บอกใจตัวเราเองเสมอว่า ให้กระตืนรือร้น ทำจนเป็นความเคยชิน เป็นจริตนิสัย
และแล้ว... ขุมพลังอันยิ่งใหญ่จะเกิดขึ้นในชีวิตเรา
************************
กลับไปหน้าแรก