วิ ถี เ ย็ น ใ จ
โดย ส.สร้อยดาว
******************
การที่ใครติติง หากทำด้วยเจตนาเมตตา ก็เป็นบุญของเขา เราควรอนุโมทนา
หากทำด้วยจิตไม่ชอบใจ หมั่นไส้ถือสา ก็เป็นบาปของเขา เราควรเมตตา
เมื่อยังมีชีวิตต้องเผชิญความคิดเห็นที่แตกต่างและคนที่สวนทาง เพียงเรารู้ชัดที่
เราคิดเห็นเป็นไปเพื่อประโยชน์ และทางที่ก้าวไปมิใช่เพื่อตกต่ำ หรือทำให้ใครเสียหาย ได้โทษ
ยังต้องหวั่นไหวกังวลใดอีก
พึงรู้ให้แจ้ง ๆ ๆ กระทำให้จริง ๆ กระทั่งจิตเราเบาสบาย
เห็นมิใช่หรือ บทเรียนมีมากในโลกนี้ ผู้ไม่เศร้าโศก ไม่ปวกเปียกป้อแป้ จึงหยัด
ยืนอยู่อย่างผู้แน่ ประเสริฐ ประสบความสำเร็จ แล้วคนไม่น้อยก็เห็นคล้อยตามเขา ชื่นชมเขา
เอาเขาเป็นแบบอย่าง
เมื่อโลกสอนให้เห็นเช่นนี้ ไฟในการทำดีต้องไม่โรยรา ทุกถ้อยวาจาของคนไม่-
ชอบใจ ก็เก็บเอามาเป็นไฟในการสร้างสรร ทำทุกคืนวันให้เปี่ยมคุณค่า แปรโจทย์ที่มีมาให้
เป็นพลัง
ชีวิตนั้นเล็กน้อย ยึดถือหลงใหญ่ หลงได้ดั่งใจอะไรนัก แม้เรื่องราวแสนแปด-
ล้านเก้าก็ประดุจจุดรา ซ้ำผ่านมาเพื่อผ่านไป ต้องหวาดเกรงหวั่นกลัวอะไร
เพียงทำใจไม่ให้เสียศูนย์ ยังจะมีอะไรให้สูญเสีย
เพียงยิ้มเย็นสงบอยู่ ทุกผู้แสดงอะไรใส่ก็ดูไป ใครยังจะบ้ามาอวดซ่า
ทำร้าย ทำลาย ทำบาปกับเราได้....
ทุกเรื่องต้องผ่านพ้น ทุกคนจะรู้ค่า
ทุกขณะจิตควรอยู่ด้วยเมตตาและปัญญาที่เปี่ยมล้นด้วยคุณธรรม
แล้วเราจะรู้ว่า ทุกวันเวลา ทุกขณะจิต ล้วนเปลี่ยมล้นด้วยความสงบสุข เย็นใจ
สบายใจ ไม่มีสิ่งใดที่จะสามารถมาสร้างความทุกข์ให้แก่เราได้ แล้วความสุข
ในโลกทั้งโลกก็จะเป็นของเราอย่างแน่นอน
***************************
กลับไปหน้าแรก