ข้อมูลเกี่ยวกับสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด
ใน ๑๔ จังหวัดภาคใต้
นำเสนอโดย พระมหาบุญโฮม ปริปุณฺณสีโล วัดท่าไทร ต.ท่าทองใหม่ อ.กาญจนดิษฐ์ จ.สุราษฎร์ธานี ๘๔๒๙๐
http://www.mahabunhome.com
ลำดับ
จังหวัด
ชื่อ-สกุล (ผอ./ผอ.พศจ.)
ที่ตั้งสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด
โทรศัพท์ โทรสาร มือถือ
1
 กระบี่ นายนิติศาสตร์ จันทร์เดช สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดกระบี่
ศาลากลางจังหวัดกระบี่ หลังใหม่ (ชั้น 3)
ถนนอุตรกิจ ต.ปากน้ำ  อำเภอเมืองฯ จังหวัดกระบี่ 
81000
Website: http://kbi.onab.go.th/
E-mail :
สนง. 0-7562 -2908
Fax. 0- 7562-2980
มือถือ  081 - 2704533
2
ชุมพร นางสาวสุวรรณี แก้วมณี สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดชุมพร
ศาลากลางจังหวัดชุมพร ชั้น 4    
อำเภอเมืองฯ   จังหวัดชุมพร 
86000
Website: http://cpn.onab.go.th/
E-mail : prayongsut@hotmail.com
สนง. 0-7751-2104
Fax. 0-7751-2105
มือถือ  081-9705486
3
ตรัง นายถวิล ศรีนคร สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดตรัง
อาคารหอประชุมพุทธคุณพาหุง  ถนนพระราม 6
ตำบลทับเที่ยง  อำเภอเมืองฯ   
จังหวัดตรัง 
92000
Website: http://www.trang.go.th/pro_44.htm
E-mail :
สนง. 0-7521-2912
Fax. 0-7521-4835
มือถือ  086-9605877
4
นครศรีธรรมราช นายจรัญ มารัตน์ สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครศรีธรรมราช
วัดมหาธาตุวรมหาวิหาร  อาคารจินดาสินธุวานนท์
ถนนราชดำเนิน  อำเภอเมืองฯ 
จังหวัดนครศรีธรรมราช 
80000
Website: http://nrt.onab.go.th/
E-mail :
สนง. 0-7534-4714/07535-7800
Fax.   0-7535-7856
มือถือ  081-3282216
5
นราธิวาส นายมานะ ลือสวัสดิ์ สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนราธิวาส
ศาลาเอนกประสงค์วัดเขากง
ตำบลลำภู    อำเภอ เมืองฯ
จังหวัดนราธิวาส
96000
Website: http://nwt.onab.go.th/
E-mail :
สนง.0-7354-2710/0-7354-2711
Fax. 0-73 54-2712
มือถือ  086-2904104
6
ปัตตานี นายถมยา ศรีประสม สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดปัตตานี
อาคารเอนกประสงค์วัดนพวงศาราม
120 ถนน มะกรูด ตำบลสะบารัง  อำเภอเมืองฯ
จังหวัดปัตตานี   
94000
Website: http://ptn.onab.go.th/
E-mail :
สนง. 0-7333-7759
Fax. 0-7333-3714
มือถือ  087-2925896
7
พังงา นายสมศักดิ์ สะมะโน สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพังงา
วัดประชุมโยธี 
ถนนเพชรเกษม ตำบลท้ายช้าง  อำเภอเมืองฯ 
จังหวัดพังงา  82000
Website: http://pna.onab.go.th/
E-mail :
สนง.  0-7641-3910
Fax.   0-7641-3908
มือถือ 081-1894537
8
พัทลุง นายสมสุพงศ์ ขำตรี สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพัทลุง
อาคารสหกรณ์จังหวัด (เดิม) 
ถนนทางเสด็จ ตำบลคูหาสวรรค์   อำเภอเมืองฯ 
จังหวัดพัทลุง   
93000
Website: http://plg.onab.go.th/
E-mail :
สนง. 0-7461-7035/0-7461-7039
Fax. 0-7461-7040
มือถือ  089-2510806
9
ภูเก็ต นายวิญญา ปลัดขวา สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด ภูเก็ต
วัดวิชิตสังฆาราม  ถนนสุทัศน์
อำเภอเมืองฯ   จังหวัดภูเก็ต  
83000
Website: http://pkt.onab.go.th/
E-mail :
สนง. 0-7622-1943
Fax.0-7622-1944
มือถือ 081-5355459
10
ยะลา นายธวัฒน์ แท่นทอง สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด ยะลา
ศาลากลางจังหวัดยะลา อาคาร 2 ชั้น 2
อำเภอเมืองฯ  จังหวัดยะลา  
95000
Website: http://yla.onab.go.th/
E-mail :
สนง. 0-7320-3652
Fax 0-7320-3650
มือถือ 081-9634679
11
ระนอง นายสุพจน์ คงทอง สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด ระนอง
อาคารสำนักงานประถมศึกษาอำเภอเมืองระนอง (เดิม)
ถนนเรืองราษฎร์   ตำบลเขานิเวศน์ 
อำเภอเมืองฯ จังหวัดระนอง 
85000
Website:http://rng.onab.go.th/
สนง. 0-7781-3760/0-7781-3761
Fax. 0-7781-3760
มือถือ  089-8662496
12
สงขลา นายเสถียร ดำรงคดีราษฎร์ สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด สงขลา
อาคารโรงเรียนวัดแจ้งวิทยา  (อาคารเดิม)
อำเภอเมืองฯ  จังหวัดสงขลา  
90000
Website: http://ska.onab.go.th/
E-mail :
สนง.
Fax.0-7432 -3854
มือถือ  089-8766808
13
สตูล  นายวาทิน กรดเต็ม สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด สตูล
ศาลากลางจังหวัดสตูล  (ชั้น 2 ห้องศึกษาธิการจังหวัดเดิม)
ถนนสตูลธานี  ตำบลพิมาน
อำเภอเมืองฯ   จังหวัดสตูล  
91000
Website: http://stn.onab.go.th/
E-mail :
สนง. 0-7471-1117
Fax 0 -7472-2486
มือถือ 089-510 9787
14
สุราษฎร์ธานี นายคุณัญพงษ์ ทหารไทย สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสุราษฎร์ธานี
ศาลากลางจังหวัด สุราษฎร์ธานี (หลังเก่า)
ชั้น 1 ห้อง 107 ถนนดอนนนก  อำเภอเมืองฯ 
จังหวัดสุราษฎร์ธานี   84000
Website : http://sni.onab.go.th/
E-Mail : budhsurat@hotmail.com
              Sataporntip@thailmail.com
สนง.0-7728-6192
Fax.
0-7728-6079
มือถือ  089-6487504
หมายเหตุ.- ข้อมูล ณ วันที่ 5 กรกฎาคม 2559