แหล่งค้นคว้าวิทยานิพนธ์ฉบับเต็ม(Full Text)ทั่วโลก

 

1. TU E-Theses วิทยานิพนธ์ของนักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ กว่า 20,000 เล่ม http://beyond.library.tu.ac.th/cdm/search/collection/thesis
**แนะนำให้เปิดด้วย IE จะใช้งานสะดวกกว่า แต่หากใช้ Google Chrome และพบเอกสารเพียงหน้าเดียว ให้ลบ Link ส่วนท้ายออก "01TITLE.pdf" เช่น http://digi.library.tu.ac.th/thesis/la/1108/

2. TDC (Thai Digital Collection) วิทยานิพนธ์ งานวิจัย และบทความวารสารจากมหาวิทยาลัยต่างๆ ทั่วประเทศไทย http://tdc.thailis.or.th/tdc

3. ProQuest Dissertations & Theses วิทยานิพนธ์จากมหาวิทยาลัยกว่า 700 แห่งทั่วโลก ประกอบด้วยวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาโท - เอก มากกว่า 2.4 ล้านรายการ http://search.proquest.com

หากต้องการใช้งานฐานข้อมูล ProQuest Dissertations & Theses ภายนอกเครือข่ายมหาวิทยาลัยต้องใช้ผ่าน EZproxy ที่ https://ezproxy.library.tu.ac.th

Link ดาวน์โหลดวิทยานิพนธ์ฉบับเต็มของมหาวิทยาลัยอื่นๆ >> https://goo.gl/zne4dL

...........................................
เครดิต / ที่มา-เฟช Thammasat University Libraries


*******************