มหาเถรสมาคมกร้าว! ห้ามตัด ''วัด'' ออกจากชื่อโรงเรียน
ขู่ใครฝ่าฝืนไม่ให้ต่อสัญญาเช่าที่ธรณีสงฆ์

วันที่ 1 มีนาคม 2554 เวลา 11:34 น.

             มส.มีมติห้ามตัดคำว่า "วัด" ออกจากชื่อโรงเรียน เหตุส่อลดบทบาทวัด-พระสงฆ์จากสังคมไทย ถือว่าบ่อนทำลายชาติ ร.ร.ไหนตัดออกแล้วให้ใส่ไว้เหมือนเดิม ใครฝ่าฝืนไม่ให้ต่อสัญญาเช่าที่ธรณีสงฆ์

             เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ ที่วัดสระเกศราชวรมหาวิหาร นายนพรัตน์ เบญจวัฒนานันท์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ (สำนักงาน พศ.) เปิดเผยภายหลังการประชุมมหาเถรสมาคม (มส.) ว่า ที่ประชุม มส.มีมติเห็นชอบไม่ให้ตัดคำว่า "วัด" ที่ใช้นำหน้าชื่อโรงเรียน หรือสถาบันการศึกษาที่ตั้งอยู่บนพื้นที่ของวัด หรือธรณีสงฆ์ หากโรงเรียนใดตัดออกไปแล้ว ต้องนำกลับมาใส่ในชื่อโรงเรียนเช่นเดิม โดยเรื่องนี้ มส.พิจารณาตามข้อเสนอของคณะอนุกรรมาธิการกิจการพระพุทธศาสนา ในคณะกรรมาธิการศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม สภาผู้แทนราษฎร พร้อมทั้งยังได้แนบหนังสือของนายอดิศักดิ์ วรรณสิน นายกสมาคมพุทธศาสน์สัมพันธ์ ที่ได้ขอให้คณะอนุกรรมาธิการพิจารณาตรวจสอบเรื่องการใช้คำว่า "วัด" รวมกับชื่อของโรงเรียน เพราะเรื่องนี้มีความสำคัญกับความมั่นคงของประเทศชาติ เนื่องจากมีโรงเรียนวัดหลายแห่งได้ตัดชื่อวัดออกจากชื่อโรงเรียนไปแล้ว

             นายนพรัตน์กล่าวว่า คณะอนุกรรมาธิการเห็นว่าการตัดชื่อวัดออกจากชื่อโรงเรียน ส่อให้เห็นว่ามีเป้าหมายในการลดบทบาทของวัด หรือพระสงฆ์ไทยให้หมดไป หรือหายไปจากสังคมไทย ประเด็นนี้ถือเป็นบ่อนทำลายสถาบันชาติ และสถาบันพระพุทธศาสนา คณะอนุกรรมาธิการจึงประชุมร่วมกันก่อนหน้านี้ และเห็นว่าให้ดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ให้ความอุปถัมภ์และคุ้มครองพระพุทธศาสนา จึงมีมติแจ้งให้ มส.และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้รับทราบอย่างเร่งด่วน ทั้งนี้ นายสมเกียรติ ศรลัมน์ ประธานคณะอนุกรรมาธิการได้เสนอข้อควรปฏิบัติ ดังนี้ 1.ขอให้เจ้าอาวาส ซึ่งมีโรงเรียนตั้งอยู่ในวัด ให้ใช้ชื่อวัด เช่น โรงเรียนมัธยมวัดสระเกศ หรือโรงเรียนมัธยมวัดดุสิดาราม เป็นต้น 2.ขอให้เจ้าอาวาสกำกับดูแลเกียรติภูมิของวัดกับโรงเรียนอย่างมีศักดิ์ศรี และ 3.ให้สำนักงาน พศ. ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแก้ไขระเบียบ ให้นำชื่อวัดมานำหน้าชื่อโรงเรียน

             "มติดังกล่าวมีผลตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จากนี้ไปวัดจะต้องแจ้งให้โรงเรียนทราบว่าห้ามตัดคำว่าวัดออกจากชื่อของโรงเรียน หากโรงเรียนไหนตัดออกไปแล้ว ให้นำกลับมาใส่นำหน้าชื่อโรงเรียนเหมือนเดิม ถ้าวัดใดไม่ดำเนินการ ถือว่าไม่ปฏิบัติตามคำสั่ง มส. เพราะโรงเรียนที่อยู่ในพื้นที่ของวัดปัจจุบันจะต้องทำสัญญาเช่าตามระเบียบการเช่าพื้นที่ธรณีสงฆ์ โดยวัดสามารถกำหนดเงื่อนไขการทำสัญญาว่าโรงเรียนห้ามตัดคำว่าวัดออก ซึ่งมีตัวอย่างที่เกิดขึ้นแล้ว อย่างโรงเรียนวัดบวรนิเวศวิหาร ที่จะตัดคำว่าวัดออก แต่ทางวัดบวรฯแจ้งว่าถ้าตัดคำว่าวัดออก ก็ต้องย้ายโรงเรียนออกไปจากพื้นที่ด้วย โรงเรียนจึงไม่ตัด ส่วนโรงเรียนที่ได้เปลี่ยนชื่อไปแล้ว ยังไม่ทราบแน่ชัดว่ามีกี่แห่ง จะต้องสำรวจอีกครั้ง" นายนพรัตน์กล่าว

             ผู้สื่อข่าวรายงานว่า โรงเรียนที่ตัดคำว่า "วัด" ออกจากชื่อโรงเรียนมีหลายแห่ง เช่น โรงเรียนวัดเทพศิรินทร์ เปลี่ยนเป็นโรงเรียนเทพศิรินทร์, โรงเรียนวัดเทพลีลา เปลี่ยนเป็นโรงเรียนเทพลีลา เป็นต้น

 

ขอบคุณข้อมูลจาก.- มติชนออนไลน์
แท็ก : มหาเถรสมาคม, ห้ามตัด, วัด, ออกจาก, ชื่อโรงเรียนกลับไปหน้า Web วัดท่าไทร
ไป Web สำนักงานเจ้าคณะภาค ๑๖

ไป Web ศูนย์พัฒนาคุณธรรมภาคใต้
ไป Web วิทยุชุมชนตำบลท่าทองใหม่
ไป Web ชมรมวีอาร์ร้อยเกาะสุราษฎร์ธานี