ตัด'วัด'จากคำนำหน้าโรงเรียนได้ข้อยุติ สพฐ.ขานรับ-มติมหาเถรฯ
ยอมให้แก้แค่ 2เงื่อนไข 27 มิถุนายน พ.ศ. 2554

วันที่ 27 มิถุนายน พ.ศ. 2554 ปีที่ 21 ฉบับที่ 7515 ข่าวสดรายวัน

Tags: ตัด'วัด'จากคำนำหน้าโรงเรียนได้ข้อยุติ สพฐ.ขานรับ-มติมหาเถรฯยอมให้แก้แค่ 2เงื่อนไข มิถุนายน พ.ศ. 2554

             นายชินภัทร ภูมิรัตน เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพฐ.) เปิดเผยถึงผลการประชุมเรื่องการเปลี่ยนชื่อโรงเรียน โดยนำ "วัด" ออกจากคำนำหน้าโรงเรียน ว่า ที่ประชุมได้พิจารณาตามมติของมหาเถรสมาคม (มส.) ที่ต้องการให้ใช้คำว่า "วัด" นำหน้าชื่อโรงเรียนที่ตั้งอยู่ในเขตธรณีสงฆ์ อาทิ ร.ร.วัดสระเกศ หรือ ร.ร.มัธยมวัดดุสิตาราม เป็นต้น โดยให้เจ้าอาวาส หรือพระสังฆาธิการ ทำหน้าที่กำกับดูแลเกียรติภูมิของวัดและโรงเรียนให้มีศักดิ์ศรี และให้สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ (พศ.) ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อแก้ไขระเบียบการใช้ชื่อโรงเรียนให้นำคำว่า "วัด" มาไว้หน้าชื่อโรงเรียน

             เลขาฯ กพฐ. กล่าวต่อว่า ที่ประชุมพิจารณาให้ความร่วมมือตามมติ มส. โดยการขอเปลี่ยนชื่อโรงเรียนแบ่งเป็น 2 กรณี คือ โรงเรียนที่ตั้งขึ้นใหม่ต้องดำเนินการให้สอดคล้องกับมติ มส. และโรงเรียนที่มีชื่อวัดนำหน้าอยู่แล้วนั้น ศธ. มีระเบียบว่าด้วยการตั้งชื่อสถานศึกษา พ.ศ.2547 ซึ่งมีสาระสำคัญของแนวปฏิบัติการตั้งชื่อสถานศึกษา ระบุว่า การตั้งชื่อสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานให้ใช้คำว่าโรงเรียนเป็นคำขึ้นต้น ต่อด้วยชื่อวัด บุคคล และผู้ที่ได้รับการจารึกในประวัติศาสตร์ หรือสถานที่อื่นใด

             "หากสถานศึกษาตั้งชื่อไว้แล้วให้ใช้ชื่อเดิมต่อไป เว้นแต่จะตั้งชื่อใหม่ตามระเบียบนี้ ดังนั้นถือว่าโรงเรียนที่ตั้งขึ้นใหม่หรือโรงเรียนที่ตั้งอยู่ในพื้นที่วัด จะต้องดำเนินการให้สอดคล้องกับระเบียบดังกล่าวด้วย" นายชินภัทร กล่าวและว่า ปัจจุบันมีโรงเรียนสังกัด สพฐ. ที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ของวัด จำนวน 20,970 โรง หากโรงเรียนประสงค์ขอเปลี่ยนชื่อ ก็มีขั้นตอนอยู่แล้ว โดยผ่านการประชุมของ กพฐ. เขตพื้นที่ เพื่อสรุปเสนอให้ สพฐ. พิจารณา อย่างไรก็ตาม สพฐ. จะสำรวจให้ชัดเจนอีกครั้งว่า ยังมีโรงเรียนใดบ้างที่ตั้งอยู่ในพื้นที่วัด แต่ไม่ได้ใช้คำว่า "วัด" นำหน้า ซึ่งทราบว่ามีจำนวนน้อย


ที่มา.-ข่าวสดรายวัน วันที่ 27 มิถุนายน พ.ศ. 2554 ปีที่ 21 ฉบับที่ 7515
Credit: khaosod.co.th/view_news.php?newsid=TURObFpIVXdNVEkzTURZMU5BPT0=กลับไปหน้า Web วัดท่าไทร
ไป Web สำนักงานเจ้าคณะภาค ๑๖

ไป Web ศูนย์พัฒนาคุณธรรมภาคใต้
ไป Web วิทยุชุมชนตำบลท่าทองใหม่
ไป Web ชมรมวีอาร์ร้อยเกาะสุราษฎร์ธานี