ประวัติ กิจวัตร ปฏิปทา และคำสอน
ของ
หลวงปู่หล้า เขมปตฺโต

 01-28-ประวัติและปฏิปทา ของ หลวงปู่หล้า เขมปตฺโต
 02-28-อุปาทาน โดย หลวงปู่หล้า เขมปตฺโต


 


กลับไปหน้า Web วัดท่าไทร
ไป Web สำนักงานเจ้าคณะภาค ๑๖

ไป Web ศูนย์พัฒนาคุณธรรมภาคใต้
ไป Web วิทยุชุมชนตำบลท่าทองใหม่
ไป Web ชมรมวีอาร์ร้อยเกาะสุราษฎร์ธานี