ประวัติ กิจวัตร ปฏิปทา และคำสอน
ของ
หลวงปู่ฝั้น อาจาโร

 01-ประวัติและปฏิปทาหลวงปู่ฝั้น อาจาโร โดย ผู้จัดการออนไลน์
 02-ธรรมคติ โดย หลวงปู่ฝั้น อาจาโร

 


กลับไปหน้า Web วัดท่าไทร
ไป Web สำนักงานเจ้าคณะภาค ๑๖

ไป Web ศูนย์พัฒนาคุณธรรมภาคใต้
ไป Web วิทยุชุมชนตำบลท่าทองใหม่
ไป Web ชมรมวีอาร์ร้อยเกาะสุราษฎร์ธานี