เขตปกครองสงฆ์ภาค ๘ พัฒนาพระสังฆาธิการผ่านคลื่นวิทยุชุมชน

          หนองคาย - เขตปกครองคณะสงฆ์ ภาค 8 ถวายความรู้แด่พระสังฆาธิการ โดยทางจังหวัดขอความร่วมมือดึงสัญญาณวิทยุรายการผู้ว่าฯพบประชาชนออกอากาศร่วมในวิทยุชุมชนของทางวัด

          วันนี้ (20 ก.ค.) ที่ศาลาหลวงพ่อพระใส วัดโพธิ์ชัย พระอารามหลวง อ.เมืองหนองคาย นายมานิตย์ มกรพงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย เป็นประธานเปิดการประชุมพระสังฆาธิการระดับเจ้าอาวาสของจังหวัดหนองคายในเขตปกครองคณะสงฆ์ ภาค 8

          การประชุมครั้งนี้ถือเป็นการพัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพแก่พระสังฆาธิการ โดยได้มีการปฏิสนถารจังหวัดกับการช่วยพัฒนาวัด

          โดยรองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย กล่าวว่า ทางจังหวัดได้มีแนวทางที่สนับสนุนงานด้านพระพุทธศาสนาอย่างต่อเนื่อง การดำเนินงานของคณะสงฆ์ที่เป็นสาธารณกุลและเป็นประโยชน์กับประชาชนโดยรวมของจังหวัดหากทางวัดต้องการให้ทางจังหวัดช่วยเหลือหรือติดต่อประสานงานก็พร้อมจะให้ความร่วมมืออย่างเต็มที่ ประกอบกับขณะนี้มีหลายวัดที่มีการจัดตั้งวิทยุชุมชนขึ้นภายในวัดเพื่อเผยแผ่พระพุทธศาสนาหรือกิจกรรมต่าง ๆ ที่จัดขึ้นภายในวัด

          หากมีการนำสัญญาณถ่ายทอดเสียงรายการผู้ว่าฯ พบประชาชนทุกเช้าวันเสาร์ ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดหนองคาย ระบบเอฟเอ็ม 90.5 เมกะเฮิร์ตซ์ ออกอากาศในวิทยุชุมชนของทางวัด จะเป็นการสอดประสานและเผยแพร่นโยบาย หรือแนวทางการทำงานของจังหวัด ที่เกี่ยวข้องกับประชาชนชาวหนองคายโดยตรงให้ประชาชนรับทราบ ผ่านทางรายการวิทยุได้อย่างทันท่วงที รวดเร็วและชัดเจน

          สำหรับการประชุมครั้งนี้ ได้เน้นในการเสริมความรู้ด้านวิธีส่งเสริมการศึกษาแผนกธรรม- บาลี โดย พระเทพมุนี รองเจ้าคณะภาค 8, การก่อสร้างและบูรณะวัด โดยพระเทพโสภณ รองเจ้าคณะภาค 8, อำนาจหน้าที่เจ้าอาวาส โดยพระพรหมเวที เจ้าคณะภาค 8, ศิลปะการดำเนินงาน โดยสำนักงานพระพุทธศาสนา และวิสัยทัศน์การปฏิบัติงาน โดยพระราชธีราภรณ์ เจ้าคณะจังหวัดหนองคาย

ที่มา: เว็บพลังจิต

*******************