กษัตริย์สวีเดนซึ้งนํ้าใจคนไทย
*************

 

 

หลังจากเสด็จฯ ทอดพระเนตรความเสียหาย ของพื้นที่ประสบภัยพิบัติสึนามิ ในจังหวัดภูเก็ตและพังงา พร้อมมีรับสั่งกับเหยื่อ ผู้ประสบภัยในพื้นที่ โดยตรง ระหว่างการเสด็จฯ เยือนประเทศไทยเป็นเวลา 3 วัน (17-19 ก.พ.) สมเด็จพระราชาธิบดีคาร์ลที่ 16 กุสตาฟ และสมเด็จพระราชินีซิลเวีย แห่งสวีเดน ได้พระราชทานพระราชวโรกาส ให้สื่อมวลชน ไทยและสำนักข่าวต่างประเทศเข้าเฝ้าฯ เพื่อพระราชทานสัมภาษณ์อย่างใกล้ชิด เป็นเวลา 30 นาที ที่ห้อง รีเจนซี่ 1 รร.โอเรียนเต็ล

               สองพระราชอาคันตุกะทรงทักทายสื่อมวลชน ที่ตั้งแถวรอรับเสด็จฯอยู่ภายในห้องรีเจนซี่ 1 จากนั้น จึงพระราชทานสัมภาษณ์อย่างเป็นกันเอง โดยสมเด็จพระราชินีซิลเวีย ทรงมีรับสั่งถึงความรู้สึกตื้นตันพระทัย จนกลั้นน้ำพระเนตรไม่อยู่ ระหว่างที่ทรงร่วมพิธีไว้อาลัยแก่ผู้เสียชีวิต จากคลื่นยักษ์สึนามิ ที่บริเวณชายหาด "บลูวิลเลจ ปะการังรีสอร์ต" พื้นที่แหลมปะการัง จ.พังงา เมื่อวันที่ 18 ก.พ.ที่ผ่านมา ว่า "รู้สึกซึ้งใจและสะเทือนใจมาก หลังจากได้พูด คุยอย่างใกล้ชิดกับผู้ประสบภัยสึนามิ ในประเทศไทย ได้รับทราบถึงปัญหา และสภาพความเป็นอยู่ของพวกเขา พวกเขาเหล่านี้สูญเสียทุกอย่าง ทั้งบ้าน คนรัก ครอบครัว และเครื่องมือทำมาหากิน แต่ก็ยังมีกำลังใจ เข้มแข็งที่จะต่อสู้ต่อไป และรู้สึกประทับใจมากที่ได้ เห็นความร่วมมือร่วมใจกันจากทุกทิศทุกทาง เพื่อช่วยเหลือเหยื่อสึนามิ แม้จะมีภัยพิบัติใหญ่เกิดขึ้น แต่ก็ทำให้ชาวโลกได้มีโอกาสใกล้ชิดกัน และร่วมใจกันมากขึ้น นอกจากนี้ รู้สึกทึ่งในความเสียสละของทีม กู้ภัย และเจ้าหน้าที่พยาบาล ของโรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต ซึ่งรับผิดชอบดูแลคนไข้ถึง 200-300 คน รู้สึกซึ้งใจ และขอบใจในน้ำใจของคนไทย ที่ให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัยสึนามิชาวสวีเดนอย่างเต็มที่"

               พร้อมกันนี้ "สมเด็จพระราชินีซิลเวีย" ในฐานะ ผู้ก่อตั้งมูลนิธิเด็กโลก ทรงขอบพระทัยพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ ซึ่งทรง ริเริ่มจัดตั้ง "ศูนย์การเรียนรู้เพื่อฟื้นฟูจิตใจ เด็กต่างวัยที่ประสบภัยสึนามิ" ที่องค์การบริหารส่วนตำบลบางม่วง จ.พังงา เพื่อช่วยเหลือฟื้นฟูจิตใจเด็กผู้ ประสบภัยจากสึนามิ ให้กลับมามีชีวิตปกติได้อีกครั้ง ภายใต้ความร่วมมือระหว่างมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทยกับมูลนิธิเด็กโลก

               จากนั้นสมเด็จพระราชาธิบดีคาร์ลที่ 16 กุสตาฟ รับสั่งขอบใจคนไทยทุกคน ที่ให้ความช่วยเหลือแก่ ชาวต่างชาติที่ประสบภัยสึนามิอย่างแข็งขัน มา ตั้งแต่วันเกิดเหตุภัยพิบัติเมื่อ 26 ธ.ค.ปีที่แล้ว ต่อเนื่องมาถึงปัจจุบัน โดยระหว่างงานเลี้ยงถวายพระกระยาหารค่ำ ที่วังไกลกังวล ทรงมีวโรกาสได้รับสั่งเรื่องนี้กับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ

               เมื่อสื่อมวลชนทูลถามถึงเรือไม้จำลอง ที่ชาวมอร์แกนทูลเกล้าฯถวาย ระหว่างเสด็จฯร่วมพิธีไว้ อาลัยเหยื่อสึนามิ ที่ จ.พังงา ทรงมีรับสั่งตอบว่า ทรง ประทับใจมาก เพราะพระองค์เองก็เป็นชาวเรือ และโปรดปรานเรือทุกชนิด ทรงรู้สึกเห็นใจชาวประมง ที่บ้านน้ำเค็มมาก พวกเขาต้องสูญเสียเรือ ซึ่งเป็น เครื่องมือทำมาหากิน แต่ก็ยังมีกำลังใจซ่อมแซมเรือ และต่อสู้เพื่อให้มีชีวิตใหม่อีกครั้ง ในระหว่างเสด็จฯเยือนหมู่บ้านดังกล่าว องค์พระประมุขแห่งสวีเดน ยังได้แสดงพระราชประสงค์ที่จะพระราชทานเรือประมงจำนวน 100 ลำ แก่ชาวประมงในพื้นที่ที่ได้รับความเสียหายจากภัยพิบัติใน จ.พังงา, ภูเก็ต และกระบี่ เพื่อช่วยเหลือในการฟื้นฟูอาชีพ

               ขณะเดียวกัน ก็รับสั่งชมการรับมือและจัดการกับปัญหาภัยพิบัติสึนามิของประเทศไทย ซึ่งเป็นไป อย่างทันท่วงที หลังจากเสด็จฯทอดพระเนตรสภาพพื้นที่เสียหายจริง ด้วยพระองค์เอง ทรงเชื่อว่า ยังคงมีอีกหลายสิ่งหลายอย่างต้องหารือกัน เพื่อหาทางช่วยเหลือเหยื่อสึนามิอย่างต่อเนื่อง ทรงมั่นพระทัยว่า ในอนาคตอันใกล้ ชาวสวีเดนจะเดินทางกลับมาเที่ยวเมืองไทยอีกครั้ง พร้อมกับความช่วยเหลือในรูปแบบต่างๆ และถึงแม้จะไม่ทรงพอพระทัยกับความ ล่าช้าของรัฐบาลสวีเดน ในการช่วยเหลือผู้ประสบภัยสึนามิชาวสวีเดน แต่ก็ยังถือว่าโชคดี ที่ในที่สุดแล้ว ทุกอย่างก็ได้รับการแก้ไขอย่างทันกาล.


ที่มา.-นสพ.ไทยรัฐ
ปีที่ 56 ฉบับที่ 17198 วันจันทร์ที่ 21 กุมภาพันธ์ 2548