องคมนตรีให้สติ-ชี้ทางรอดสังคมไทย แนะพ่อ-แม่พาบุตรหลานเข้าวัด

 

                              น.พ.เกษม วัฒนชัย องคมนตรี ได้ปาฐกถาพิเศษเรื่อง "ทางรอดของสังคมไทย อยู่ที่ความเป็นไทย" ในเวทีสัมมนาวิชาการ เรื่อง ความเป็นไทย อดีต ปัจจุบันและอนาคต ที่โรงแรมรอยัล ริเวอร์ กรุงเทพฯ จัดโดยกรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม ว่า ปัจจุบัน ประเทศไทย ได้ละเลยวัฒนธรรมของชาติตนเอง โดยนำระบบทุนนิยมเข้ามาแทนที่ธรรมนิยมอย่างแรง ด้วยวัตถุประสงค์ของทุนนิยม เพื่อแสวงหากำไร ทำให้ผู้อ่อนแอกว่าตกเป็นเบี้ยล่างของกลุ่มผู้มีอำนาจ ความได้เปรียบกับความเสียเปรียบเริ่มมีระยะห่างจากกันมากขึ้น เปรียบเทียบจากตัวเลขของสภาพัฒน์ จะพบว่าร้อยละ 20 ของคนที่รวยสุด ครอบครองทรัพย์สมบัติของประเทศถึงร้อยละ 56 ส่วนคนจนครอบครองเพียงร้อยละ 4 เท่านั้น ส่วนคนชั้นกลางร้อยละ 60 ครอบครองสมบัติของประเทศเพียงร้อยละ 30 เมื่อเกิดความแปลกแยกไม่ชอบธรรมในสังคม จึงมีคนตั้งคำถามว่า "ทำดีได้ดี ทำชั่วได้ชั่ว ยังมีอยู่อีกหรือไม่" หรือกลายเป็นว่า "ทำชั่วแล้วรวย" ดังนั้น เรื่องการสอนหลักธรรม สอนคุณค่าแห่งคุณธรรมคนไทย จึงไม่สัมฤทธิผล ทุกวันนี้ เรื่องทำดีได้ดี ทำชั่วได้ชั่ว เป็นเพียงการท่องจำไว้เท่านั้น แต่การปฏิบัติเป็นอีกเรื่องหนึ่ง

                              "ผมเคยถามเพื่อนๆ ว่าเดือนที่แล้ว มีใครพาลูกเข้าวัดบ้าง ปรากฏว่าทุกคนเงียบ แต่พอถามกลับไปใหม่ว่าใครพาลูกไปเที่ยวห้าง เสียงตอบดังทันที นี่คือความจริงของชีวิต เรื่องตรงนี้ เคยมีผลสำรวจจากงานวิจัยระบุว่าร้อยละ 40 เด็กเยาวชนพุทธไม่เคยเข้าวัด ในขณะที่เด็กมุสลิมและชาวคริสต์มีวัตรปฏิบัติในทางศาสนาอย่างเคร่งครัด ที่ผ่านมาเด็กเยาวชนต่างจังหวัด ตามพ่อแม่ไปวัด แต่ปัจจุบันแทบหาไม่พบ วัดกลายเป็นสถานที่แปลกแยกสำหรับเด็กเยาวชน ถ้าเราให้เด็กเข้าวัด จะกลายเป็นเรื่องน่าอึดอัดมาก เพราะเราไม่ได้พาเข้าไปตั้งแต่เด็กๆ จึงไม่เกิดความเคยชิน ดังนั้น หนทางแก้ไข จะต้องให้พ่อแม่พาบุตรหลานเข้าวัด" องคมนตรีกล่าว

ที่มา : นสพ.ข่าวสด
              ปีที่ 15 ฉบับที่ 5330 วันที่ 3 กรกฎาคม พ.ศ.2548 หน้า 29