‘ร.ร.วิถีพุทธ’ นำเด็กเข้าวัดฟังธรรม ผอ.ปลื้ม-ผู้ปกครองพอใจช่วยจัดหาชุดขาว

 

          นายศิริศักดิ์ พรหมจรรย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดอกบัว (บุญมานุเคราะห์) ต.ท่าวังทอง อ.เมือง จ.พะเยา เปิดเผยว่า โรงเรียนบ้านดอกบัว ได้จัดทำกิจกรรมภายใต้นโยบายโรงเรียนวิถีพุทธมาได้ประมาณ 1 ปี สืบเนื่องจากได้ไปศึกษาดูงานมาจากโรงเรียนเลยอนุกูลวิทยา ก่อนนำมาปฏิบัติ โดยมีกิจกรรมส่งเสริมจริยธรรม คุณธรรม ศีลธรรม ให้กลุ่มนักเรียนเป็นศูนย์กลางผู้ปกครองร่วมสนับสนุน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง กิจกรรมเข้าวัดฟังเทศนาจากพระนักเทศน์ทุกวันพระ ได้ปฏิบัติเป็นรูปธรรมมาตั้งแต่เข้าพรรษา ระยะแรกนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 จำนวนประมาณ 50 คน จะนุ่งชุดขาวเข้าวัดฟังธรรมเทศนาช่วงเช้าประมาณ 1 ชั่วโมง ต่อจากนั้นเรียนตามปกติ ในวันปกติทุกเช้าเด็กจะแผ่เมตตา ตอนกลางวันหลังรับประทานอาหารก่อนเข้าเรียนภาคบ่าย เด็กนักเรียนจะนั่งทำสมาธิประมาณ 5-10 นาที

          ผอ.โรงเรียนบ้านดอกบัวฯ กล่าวต่อว่า เป็นโครงการที่เพิ่งเริ่มดำเนินการมาได้ระยะหนึ่ง ผู้ปกครองในชุมชนให้การสนับสนุนอย่างดียิ่ง ช่วยจัดหาชุดขาวให้กับบุตรหลาน สิ่งที่ผู้ปกครองพอใจที่สุดคือ การที่บุตรหลานได้มีโอกาสเข้าวัดทุกวันพระ เพราะลำพังผู้ปกครองไม่มีเวลาที่จะพาลูกหลานเข้าวัด แต่ขณะนี้ในวันพระทุกครั้งเด็กนักเรียนของโรงเรียนบ้านดอกบัวฯ ได้เข้าวัด นอกจากได้ฟังธรรมเทศนายังได้ช่วยเหลือผู้สูงอายุ ด้วยการช่วยอ่านบทสวดมนต์ให้ผู้สูงอายุฟัง ทำให้เด็กๆ ได้ซึมซับกิจกรรมการทำบุญได้อย่างมาก คาดว่าภายในปีการศึกษา 2550 ทางโรงเรียนจะขยายกิจกรรมดังกล่าวให้ครอบคลุมทุกชั้นเรียน เพราะเป็นผลดีกับเด็กๆ เป็นอย่างยิ่ง"

 


ที่มา : นสพ.ข่าวสด 7 ธ.ค.48

 

วัดท่าไทร
สำนักงานเจ้าคณะภาค ๑๖
สำนักงานเจ้าคณะจังหวัดสุราษฎร์ธานี
ศูนย์พัฒนาคุณธรรมภาคใต้(สุราษฎร์ธานี)
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสุราษฎร์ธานี
ศูนย์ประสานงานสมาคมป้องกันภัยจังหวัดสุราษฎร์ธานี