วัดธาตุขอนแก่น ตั้งงบ ๒๐ ล้าน ดึงพระ-ฆราวาสอีสาน จัดรายการวิทยุธรรมะ


          วัดธาตุขอนแก่น ผุดวิทยุแพร่ธรรมะ ดึงพระและฆราวาส ดำเนินรายการ ในนามมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตั้งงบประมาณ 20 ล้าน ผุดสถานีโทรทัศน์ธรรมะปีหน้า หวังเผยแผ่พระพุทธศาสนาแบบครบวงจร

          พระมหาสุนทร สุนทรธมฺโม ผู้อำนวยการสำนักวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น ซึ่งตั้งอยู่ที่วัดธาตุ ถ.กลางเมือง ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น เปิดเผยว่า ขณะนี้ได้มีการเปิดสถานีวิทยุกระจายเสียงสอนธรรมะผ่านคลื่นวิทยุเอฟเอ็ม 101.75 เมกะเฮิรตซ์ เพื่อเผยแผ่พระพุทธศาสนาโดยได้เริ่มมาตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2547 แล้ว และยังมีโครงการจะขยายในรูปแบบของสถานีโทรทัศน์ท้องถิ่นด้วย โดยจะเปิดดำเนินการภายในปี 2549-2551 ที่วัดนันทิการาม ใกล้สนามกีฬากลาง เพื่อให้เป็นศูนย์กลางการเผยแผ่พระพุทธศาสนาแบบครบวงจร

          "มหาวิทยาลัยได้ทำผังรายการสถานีวิทยุเพื่อสอนธรรมะ ผ่านคลื่นเอฟเอ็ม 101.75 เมกะเฮิรตซ์ โดยจะเปิดกระจายเสียงตั้งแต่เวลา 04.30-22.00 น.ทุกวัน เพื่อจะให้ถ่ายทอดธรรมทางวิชาการ และพระพุทธศาสนา"

          สำหรับสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยมีทั้งหมด 10 วิทยาเขต ส่วนสถานีวิทยุของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาฯ วิทยาเขตขอนแก่น ในการออกอากาศมีรัศมี 50 กม. รับฟังได้ถึง จ.ชัยภูมิ บางอำเภอ และ จ.มหาสารคาม บางอำเภอ สำหรับเสาที่ใช้ออกอากาศสูง 35 เมตร ทั้งนี้การออกอากาศของมหาวิทยาลัยไม่ใช่เป็นวิทยุชุมชนแต่เป็นวิทยุของสถาบันทางพระพุทธศาสนา เพื่อเผยแผ่คำสั่งสอนของพระพุทธศาสนา เน้นในเรื่องหลักธรรมในพระไตรปิฎกโดยตรง

          ส่วนกลุ่มผู้ฟังจะอยู่ในวัยทำงานถึงผู้สูงอายุ ซึ่งขณะนี้มหาวิทยาลัยได้เน้นที่จะดึงเยาวชนมาจัดรายการ โดยใช้ชื่อรายการว่า "เยาวชนคนดี" ซึ่งมีนักเรียนในพื้นที่ อ.เมืองขอนแก่น สลับผลัดเปลี่ยนกันมาจัดรายการ อีกทั้งรายการนิทาน โดยจะจัดระหว่างเวลา 09.00-10.00 น.ในวันเสาร์-อาทิตย์

          สำหรับการตั้งสถานีวิทยุมีค่าใช้จ่ายประมาณ 4 แสนบาท ค่าใช้จ่ายรายเดือนอีกประมาณ 3-4 หมื่นบาท เป็นค่าน้ำ ค่าไฟ และค่าเจ้าหน้าที่ควบคุมรายการและดูแลสถานี ทั้งนี้ดีเจที่จัดรายการส่วนใหญ่เป็นบุคลากรของมหาวิทยาลัย มีพระภิกษุสงฆ์ 12 รูป ฆราวาส 20 คน นอกจากนั้นจะเป็นบุคลากรเข้ามาจัดรายการ โดยไม่มีการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายแต่อย่างใด

          "นอกจากนี้เรายังคิดที่จะทำสถานีโทรทัศน์ท้องถิ่น เพื่อจัดให้เป็นศูนย์กลางเผยแผ่พระพุทธศาสนา และในอนาคตจะย้ายวิทยุกระจายเสียง และสถานีโทรทัศน์ไปไว้ที่วัดนันทิการาม อ.เมือง จ.ขอนแก่น ซึ่งตั้งอยู่ตรงข้ามโรงเรียนโสตศึกษา และอยู่ติดกับสนามกีฬากลางจังหวัดขอนแก่น โดยใช้งบประมาณ 10-20 ล้านบาท เน้นรายการเพื่อเผยแผ่พระพุทธศาสนา โดยจะเริ่มจัดตั้งในปี 2549-2551 ซึ่งขณะนี้มหาวิทยาลัยยังไม่มีงบประมาณมาดำเนินการ หากประชาชนสนใจที่จะร่วมบริจาคสามารบริจาคได้ที่มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น โทร 0-4322-2101 เพื่อเป็นการสนับสนุนการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของเรา" พระมหาสุนทร กล่าว

          สำหรับการเผยแผ่ธรรมะผ่านสถานีวิทยุดังกล่าวจะมีรายการ ธรรมะรุ่งอรุณ,แนวทางเจริญวิปัสสนา, ข่าวรอบบ้าน, ขุมทรัพย์พระไตร, ธรรมะภาคภาษาอังกฤษ, อีสานบ้านเฮา, ปาฐกถาธรรม, ออนซอนอีสาน, คลินิกพุทธธรรม, การศึกษาเพื่อประชาชน, ก้าวไปกับบุญ, การศึกษาสงฆ์, ถ่ายทอดข่าว, หมอลำเรื่อง, โฮมของดีไทอีสาน และคุยกันก่อนนอน

ที่มา : นสพ.คมชัดลึก 24 พ.ย.48


******************