แผนผังกุฏิเจ้าอาวาสโบราณคติ

 

๘.อุตตมะ

๑. มรณะ

๒. ศาลา

(ด้านหน้าพระประธาน)

โรงอุโบสถ

(ด้านหลังพระประธาน)

๗. ปาราชิก

๓. ป่าช้า

๖. มัชฺฌิมะ

๔. ลาภะ

 

๕. กลหะ

 

 

อธิบายความหมาย.-
  ๑. มรณะ -เจ้าอาวาสอายุไม่ยืน
๒. ศาลา -วัดเป็นเสมือนศาลาพักร้อน
๓. ป่าช้า -อยู่อย่างสงบสงัด
๔. ลาภะ -มีลาภสักการะสมบูรณ์
๕. กลหะ -มักมีเรื่องทะเลาะกันไม่สิ้นสุด
๖. มัชฌิมะ -ทุกสิ่งทุกอย่างปานกลาง
๗. ปาราชิก -เจ้าอาวาสมักเสียพระ
๘. อุตตมะ -เจ้าอาวาสต้องมีบารมีธรรมสูง ถ้ามีบารมีธรรมไม่เพียงพอ ก็ต้องแพ้ภัยตัวเอง
   


กลับไปหน้าแรก

กลับไปหน้า Web วัดท่าไทร
ไป Web สำนักงานเจ้าคณะภาค ๑๖
ไป Web ศูนย์ฝึกอบรมคอมพิวเตอร์วัดท่าไทร

ไป Web สำนักงานเจ้าคณะจังหวัดสุราษฎร์ธานี