มีความสุข..โดยการทำให้เงินเป็นตัวรอง
  ในปี ๒๕๔๔ อันเป็นปีสหัสสวรรตใหม่ที่แท้จริงก็ก้าวเข้ามาแล้ว ปีเก่าได้ผ่านไปเหลือเพียงความทรงจำ
ให้รำลึกถึง หนึ่งปีผ่านไปช่างรวดเร็วเหมือนฝัน บางคนบอกว่าเวลามันผ่านไปราวติดปีกบิน ใครจะทำ อะไร ทันไม่ทัน
ก็ดูจากเวลาที่ล่วงเลย
  เวลาหนึ่งปีสำหรับบางคน อาจหมายถึงความเจริญรุ่งเรือง ความสำเร็จ ก็นับเป็นส่วนที่ดีที่ต้องจดจำใน
ความสำเร็จ แต่บางคน ปีที่ผ่านไปอาจเป็นปีที่ไม่โชคดี ชีวิตที่ไม่ค่อยจะมีความสุข ยิ้มไม่ค่อยออก มีเรื่องให้เครียด
ให้ปวดหัวอยู่ตลอด จะมองหาที่พึ่งพาใครก็ยากลำบาก
  ก็เป็นเรื่องของชีวิตที่มีทั้งสุขและทุกข์ แล้วแต่รอบของใครว่าจะได้รับความสุขหรือความทุกข์ เมื่อมี
ปัญหา ก็ต้องแก้ไขกันไป หรือไม่มีปัญหาก็ดีแล้ว อย่าไปทำให้ปัญหามันเพิ่มขึ้น อย่าทำตัวให้เดือดร้อนก็เพียงพอแล้ว
  ปีที่ผ่านมา หลายคนอาจรู้สึกว่าไม่ค่อยมีความสุข เพราะปัญหาของเศรษฐกิจที่เป็นปัญหาใหญ่ของประ
เทศ ก็เป็นดัชนีชี้วัดความสุขของคนไทยได้ตัวหนึ่ง แต่ก็ใช่ว่าชีวิตของคนเรานั้นจะมีความสุขได้เพราะเงินตัวเดียว
มีข้อคิดในการดำเนินชีวิตให้มีความสุข โดยการทำให้เงินเป็นตัวรองมาฝาก ดังนี้
  ๑.รู้จักมีชีวิตเรียบง่าย รู้จักหาความสุขในสิ่งที่ตนมีอยู่ หยุดดิ้นรนขวนขวายในเรื่องวัตถุจนทำให้ตนเอง
เดือดร้อนเสียบ้าง การไม่มีแล้วไปหยิบยืมเงินทองของผู้อื่นมาเพื่อให้ได้ในสิ่งที่ตนปรารถนา ความสุขนั้นชั่วประเดี๋ยว
ประด๋าว แต่ความทุกข์ที่เกิดจากการเป็นหนี้นั้นยาวนาน อาจไม่คุ้มกับความสุขที่แลกมา
  ๒.ไม่เปรียบเทียบตนเองกันผู้อื่น แล้วคิดว่าตนเองต่ำต้อยไร้ค่า ฐานะไม่ดี ไม่สวย ไม่รวย ไม่หล่อ ไม่เก่ง
ความคิดเหล่านี้คือความคิดด้านลบต่อตนเองทั้งสิ้น ถ้าตลอดเวลาที่นึกถึงตัวเองคือความไม่ดี คือความเลว แล้วจะ
เอากำลังใจ แรงใจที่ไหนที่จะลุกมาทำความดีให้แก่ตัวเอง หรือทำสิ่งดี ๆ เพื่อตัวเอง หยุดมองตัวเองไร้ค่าเสียทีคุณ
คุณก็มีความดีเช่นคนอื่น ๆ เขามีกันนั่นแหละ อย่าทำร้ายตัวเองนักเลย รักตัวเองให้มาก ๆ มองหาความดีในตัวเอง
และคุณจะพบว่าชีวิตคุณมีความสุขขึ้นอีกเยอะเลยค่ะ
  ๓.รู้จักหาความสุขง่าย ๆ จากสิ่งใกล้ตัว มองฟ้า มองนก มองธรรมชาติใกล้ ๆ ตัว มองดอกไม้ดอกไร่สีสัน
สวย ๆ งาม ๆ การวุ่นวายกับชีวิต กับการต่อสู้ฟาดฟันกันผู้อื่น กับการงานที่เร่งรีบ จนไม่มีเวลาเหลียวมองดูสิ่งอื่นที่ทำ
ให้ชีวิตมีความสุขใจ ให้ชีวิตได้สัมผัสกับธรรมชาติเสียบ้าง เพราะธรรมชาติคือบ้านเดิมของมนุษย์ มนุษย์ได้ละทิ้ง
ธรรมชาติมาเป็นเวลานานเกินไป จนลืมเลือนไปว่ามนุษย์เป็นของธรรมชาติ ถ้าไม่มีเวลาจริง ๆ ก็หาดอกไม้สักดอก
สองดอกปักแจกันไว้ใกล้ ๆ ตาให้ชื่นใจบ้างก็ได้ค่ะ
  ๔.รู้จักชื่นชมตัวเอง ให้กำลังใจตนเอง หาจุดดีของตัวองให้ได้ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องเล็กน้อยเพียงใดก็ตาม
ลองชื่นชมตัวเองเสียบ้าง แล้วคุณจะพบว่า ความสุขใจนั้นหาได้ง่าย ๆ ไม่ยากเลย
  ๕.บอกตัวเองว่าวันนี้คือความสุข วันนี้คือวันที่ดีและมีความสุขมากที่สุด ถ้าคุณบอกตัวเองทุกเช้าเช่นนี้
ย่อมเป็นเหมือนสัญญาที่คุณบอกตัวเองว่า คุณจะใช้ชีวิตในวันนี้ด้วยความสุข พฤติกรรม ความคิด
  การกระทำของคุณก็จะมุ่งไปสู่หนทางนั้น แม้จะมีเหตุการณ์มารบกวนจิตใจ คุณก็ย่อมมีสติพอที่จะทำให้
้วันของคุณเป็นวันที่มีความสุขได้อย่างที่ตั้งใจไว้
  และสุดท้าย ลืมเรื่องที่ทำให้ทุกข์ใจเสียบ้าง เรื่องใดที่ไม่น่ายินดีก็ให้ลืมเสีย ใครที่ทำให้ช้ำใจก็ลืม ๆ ไป
เสียบ้าง อภัยให้เขาไป สิ่งไหนที่ทำให้เศร้าใจ ให้ทุกข์ใจในปีที่ผ่านมาก็ลืมเสีย อย่าเก็บเอาไว้ให้ปวดใจเลยส่วนเรื่อง
ที่ผิดพลาดเมื่อผีที่ผ่านมาก็เอามาเป็นบทเรียน แล้วนำมาแก้ไขในการดำเนินชีวิตในปีใหม่ ชีวิตในปีใหม่นี้ก็จะมี
ความสุขอย่างแน่นอนค่ะ
       
       
**************************************************************************************************************
"นันท์นภัส ประสานทอง กรมสุขภาพจิต" จากมติชนสุดสัปดาห์ ฉบับที่ ๑๐๖๔ ปีที่ ๒๑ วันที่ ๘ ม.ค. ๔๔)
       
       

กลับไปหน้าแรก

กลับไปหน้า Web วัดท่าไทร
ไป Web สำนักงานเจ้าคณะภาค ๑๖
ไป Web ศูนย์ฝึกอบรมคอมพิวเตอร์วัดท่าไทร

ไป Web สำนักงานเจ้าคณะจังหวัดสุราษฎร์ธานี